Efecte de la concentració de l'enzim sobre l'activitat enzimàtica

1949 palabras 8 páginas
PRÀCTICA 1
EFECTE DE LA CONCENTRACIÓ DE L’ENZIM SOBRE L’ACTIVITAT ENZIMÀTICA
OBJECTIUS
- Analitzar la velocitat d’acció d’un enzim en funció de la seva concentració
- Treballar els conceptes de concentració, dilució, prova control, etc.
PROBLEMA A INVESTIGAR
Com influeix la concentració de l’enzim sobre l’activitat enzimàtica?
HIPÒTESI
Potser a major concentració d’enzim, més velocitat d’acció de l’enzim.
VARIABLES
Dependent: L’activitat enzimàtica
Independent: La concentració d’enzim
Controlades: Lugol, temperatura, aigua destil·lada
MATERIAL

-Balança
- Morter
- Vas de precipitats
- Cronòmetre
- Pipeta i pipum
- Bureta
-Pastilla de Pancreoflat
- Vareta
-Tubs d’assaig
-Aigua destil·lada
-Midó soluble
-Lugol
…ver más…
En la solució 1, la concentració d’enzim és major a les altres i el temps que triga l’enzim a actuar és menor que, per exemple, a la solució 3, on la concentració enzimàtica és molt menor però l’enzim tarda molt més a reaccionar del tot.
Això ens ho permet veure el lugol. El lugol és una substància que tenyeix de blau el midó i , quan aquest ha estat hidrolitzat per l’enzim convertint-lo en glucosa i molècules més simples, desapareix el color ja que el lugol ja no detecta més midó.

- Gràfic

- Conclusió dels resultats del gràfic
Els resultats gràfics mostren que a més concentració enzimàtica, el temps que tarda a desaparèixer la coloració violeta és menor, per tant, hi ha molta més activitat enzimàtica o velocitat de reacció quan augmentem la concentració d’enzim. Això és degut a que com mes quantitat d’enzims hi hagi, més ràpidament trobaran i s’uniran al substrat per hidrolitzar-lo, fent que la velocitat de l’activitat enzimàtica sobre el substrat sigui major.

Qüestionari
1) Com en tot experiment en aquesta activitat hem emprat un control. Quin es el tub que considerem com a tal? El tub amb aigua destil·lada serveix pel control, per saber si hi ha un factor extern que està modificant l’experiment.
2) Per què creus que hem fet dues rèpliques de cada concentració? Perquè sempre hi pot haver algun factor extern a les variables independents de l’experiment que condicioni els resultats, i si ho repetim, afinem els resultats.

Documentos relacionados

 • Actividad enzimatica de la piruvico transaminaza
  904 palabras | 4 páginas
 • Practica No 13. Cinetica enzimatica: efecto de la temperatura
  1521 palabras | 7 páginas
 • Practica # 11 CINETICA ENZIMATICA 1: EFECTO DE LA CONCENTRACION DEL SUSTRATO SOBRE LA ACTIVIDAD ENZIMATICA
  1754 palabras | 7 páginas
 • Laboratorio de actividad enzimatica
  2192 palabras | 9 páginas
 • Hidrólisis enzimática de la papaina
  18346 palabras | 74 páginas
 • Treball de Recerca sobre la Marihuana
  14354 palabras | 58 páginas
 • Influecia De Diversos Factores En La Actividad Enzimatica.
  1529 palabras | 7 páginas
 • Inhibición De La Actividad Enzimática En Procesos De Transformación
  2226 palabras | 9 páginas
 • Laboratorio de actividad enzímatica : Ureasa
  1175 palabras | 5 páginas
 • Determinación de la actividad enzimática de la fosfatasa alcalina
  1061 palabras | 5 páginas