El Café de la Granota, activitats

7775 palabras 32 páginas
1. Trets comuns: (espai, personatges, llengua...) Aquest és un llibre que conté catorze contes, redactats entre 1980 i 1983 i publicat el març de 1985.Aquests tenen un clar caràcter unitari, si més no des del punt de vista de l'estructura,
Malgrat que sembla que les narracions que trobem a El Cafè de la Granota no fossen pensades en la possibilitat de constituir una unitat, és a dir que l'autor no féu una planificació prèvia, el resultat final, gràcies a un seguit d'elements que impregnen tots, o la majoria, dels contes, és d'una gran homogeneïtat.

El primer element, i el més important, que ajuda a configurar sensació d'unitat al recull és l'escenari espacial en què es desenvolupa l'acció dels contes, una acció que té l'epicentre,
…ver más…

Estructura (determinació de l’organització del text: plantejament, nus i desenllaç).

Plantejament: En Pere Camps, patró d’un llagut, donava ordres per descarregar uns barrils de sabó que hi havia al port. Per fer-ho va ordenar a un dels seus peons, en Florenci, que portés el barril a la botiga d’Adelaida, que es trobava al final d’un carrer que feia pujada en línia recta.

Nus: El dia anava enfosquint, la gent del poble recriminava a en Florenci que no plantés cara a en Pere. Va començar a ploure i tothom va anar a buscar refugi, quan de sobte es va sentir un soroll com un tro. Tots van mirar què havia passat i van veure que el barril de sabó havia xocat al bar d’Alexandre i s’havia convertit en escuma.

Desenllaç: El dubte era com se li havia escapat a en Florenci el barril, si va ser per cansament o perquè, com que estava empipat, el va deixar anar en el precís moment que pujava pel carrer en Pere Camps, el despòtic patró.

Determinació dels personatges

Personatges principals: Florenci i Pere Camps
Personatges secundaris: Adelaida, Toni Pit d’Estopa, Gòdia, Silvestre Nicolau, Marieta Peris, Miquel,la Clenxa, Teresa, Teodor.
Personatges plans: Pere Camps i tots el secundaris
Personatges rodons: Florenci
Carcaterístiques dels personatges principals: Florenci--- És el que puja el barril de sabó i forma part de la tripulació de Pere Camps, al

Documentos relacionados

  • Soluconari catala 3 eso teide
    21380 palabras | 86 páginas