Elogi Del Diners, Comentari De Text.

1886 palabras 8 páginas
Anselm Turmeda amb el seu poema Elogi als diners de l 'obra El llibre dels bons amonestaments: datat l 'abril de 1398 i compost de 428 versos. És de caire religiós i tracta de bones ensenyasses, és a dir, té una finalitat didàctica, religiosa i moral ja que pretenia que la gent seguis la doctrina eclesiàstica. Aquest va ser fet a finals de l 'època medieval, per tant es troba dins de la literatura medieval, el qual encara avuí perdura ja que pot seguir reflectint els valors de la societat set segles després.
Anselm Turmeda Va néixer a la Ciutat de Mallorca a mitjans de segle XIV (1352). Des de la seva infància fins que es va fer un home va estar estudiant a càrrec de l 'església cristiana, tal com es veu reflectit en els seus poemes, on
…ver más…
Per exemple una ONG. Així depenent de qui els utilitzi poden fer el bé o el mal.

' ' Diners fan bregues e remors, e vituperis e honors, e fan cantar preïcadors
Beati quorum. ' '
Els diners fan bregues i sorolls i ofenses i honors, i fan cantar predicadors així fent dir a una persona el que vol sentir.
En aquests versos es refereix a que els diners poden provocar moviments i pensaments en la societat, així formant des d 'una petita discusió per un parell de monedes caigudes a terra, a una manifestació per discriminar a alguna de les classes socials. També poden comprar les paraules de la gent: ja sigui ofenent, honorant o Beati quorum, és a dir, fent que un individu escolti el que vol sentir.
Trobem una personificació ja que els diners en si, no poden provocar tots aquests moviments, són les persones que els realitzen. Un polisíndeton amb la ' ' e ' ' i una metonímia amb ' ' Beati quorum ' ', utilitzant aquest mot en llatí per designar una oració.

' ' Els diners alegren los infants e fan cantar los capellans e los frares carmelitans a les grans festes ' '
Els diners alegren als infants i fan cantar als capellans i als frares carmelitans a les grans festes.
A causa dels diners, la gent que els posseeix es pot permetre el luxe d 'organitzar o de participar en celebracions o cerimònies on tots els individus s 'ho passen bé.
Els frares carmelitans varen ser de l 'ordre religiosa de Santa Maria de Mont Carmel que abans de 1209

Documentos relacionados

 • Comentari de text
  776 palabras | 4 páginas
 • Comentari De Text: Oda A La Pàtria
  891 palabras | 4 páginas
 • Comentari de Text - Plató
  1305 palabras | 6 páginas
 • Comentari de text. l'elionor
  1502 palabras | 6 páginas
 • Comentari de text de plató
  2133 palabras | 9 páginas
 • Comentari de text - vora el barranc dels algadins
  663 palabras | 3 páginas
 • El comentari de text
  3736 palabras | 15 páginas
 • Elogi Del Diners, Comentari De Text.
  1879 palabras | 8 páginas
 • Comentari de text descartes
  1191 palabras | 5 páginas
 • comentari de text
  1193 palabras | 5 páginas