Els tallers

873 palabras 4 páginas
Els tallers

1. Descripció del mètode:

Els tallers són un mètode que serveix per treballar qualsevol tema a l’aula. A cada taller es realitzen diverses activitats al voltant d’un mateix eix. Cal tenir en compte que els tallers són un suport a la programació, no substituts d’una unitat didàctica.

Les activitats que es proposen –de caràcter més lúdic i creatiu que les habituals de l’aula- es realitzen en grups reduïts de nens i nenes de diferents edats.

2. Organització: Per una bona organització d’un taller cal que, abans de començar-lo, hi hagi una reunió de tots els docents que participen en el taller a més a més de amb els pares i les mares que han de col·laborar, en el cas que aquests hi participin.
…ver más…
Els nens s’han de respectar entre ells, han d’acceptar l’opinió de l’altre i el torn de paraula, és a dir, ajuda a el·laborar relacions afectives i socials entre els infants.

Finalment, que el nen experimenti i faci els tallers, fa que l’aprenentatge més proper a l’infant i que el contingut l’assimili més ràpidament.

5. Aspectes negatius/dificultats

Un

Documentos relacionados

 • TALLER QUIMICA_ EL AGUA Y LAS SOLUCIONES
  1181 palabras | 5 páginas
 • taller sobre el PIB-PNB
  1637 palabras | 7 páginas
 • Resumen El Taller y El Robot De Bemjamin Coriat
  2460 palabras | 10 páginas
 • Resumen- Coriat - el cronometro y el taller
  4586 palabras | 19 páginas
 • Primeros auxilios en el taller de mecanica
  1873 palabras | 8 páginas
 • taller el matadero
  1902 palabras | 8 páginas
 • Taller sobre el estado colombiano
  941 palabras | 4 páginas
 • Primeros auxilios en el taller de mecanica
  1862 palabras | 8 páginas
 • Reseña libro "el taller del historiador"
  843 palabras | 4 páginas
 • Ensayo el taller del orfebre
  2124 palabras | 9 páginas