Ensayo sobre educacion y pedagogia

802 palabras 4 páginas
Oracions compLEXES I COMPOSTES

1. ORACIÓ COMPLEXA

És el resultat d’inserir una oració simple dins de l’estructura d’una altra oració on funcionarà com un dels seus constituents. Ex: La professora vol [que l’alumna escolte l’explicació].

Es poden diferenciar tres tipus d’oracions complexes:

. 1.1. Oracions substantives, quan la proposició inserida fa la funció d’un substantiu. Les funcions del substantiu poden ser:

. - En funció de subjecte: Fumar és perjudicial per a la salut.

. - En funció de CD: Joan m’ha dit que vindrà després.

. - En funció de CI: Va preguntar l’hora a qui no tenia rellotge.

. - En funció d’atribut: Maria va ser qui
…ver más…

Les oracions compostes poden ser:

1. Coordinades: Quan les diverses proposicions tenen la mateixa jerarquia. Es classifiquen en:

a. Copulatives: quan se sumen els significats. Conjuncions: i, ni.

Ex: Jo faré el sopar i tu pararàs taula.

b. Disjuntives: quan una proposició exclou l’altra. Conjuncions: o, o bé, o si no. Ex: Entres o ixes?

c. Distributives: quan hi ha alternança. Conjuncions: ara…ara, adés… adés. Ex: Ara riu, ara plora.

d. Adversatives: quan hi ha oposició entre les dues proposicions. Conjuncions: però, sinó, tanmateix, no obstant això. Ex: Volia vindre, però no va poder.

e. Continuatives: quan hi ha continuïtat. Conjuncions: a més, i encara. Ex: N’ha menjat dos plats i encara en vol més.

f. Explicatives: quan una proposició explica l’altra. Conjuncions: és a dir, o siga. Ex: No m’ho ha dit, per tant, no ho sap.

2. Juxtaposades: Si estan separades per comes, sense conjuncions. Ex. M’agrada ballar, cantar, recitar.

3. Subordinades d’implicació lògica, si la proposició no equival a cap paraula. Poden ser:

1. - Finals: Expressen la finalitat de la principal. Connectors: perquè, a fi que, per tal de, per tal que... Ex: Va cridar el llanterner perquè li arreglara l’aixeta.

2. - Causals: Aporten la causa de la principal. Connectors: perquè, ja que, com que. Ex: No t’ho va dir,

Documentos relacionados

 • Ensayo sobre historia de la pedagogia y la educacion
  1692 palabras | 7 páginas
 • Ensayo sobre historia de la pedagogia y la educacion
  1706 palabras | 7 páginas
 • Pablo gentili
  2037 palabras | 9 páginas
 • LA EDUCACION Y SU RELACION CON OTRAS CIENCIAS
  980 palabras | 4 páginas
 • Ensayo sobre incoterms
  1550 palabras | 7 páginas
 • Silabus de Teoría de la Educación I
  857 palabras | 4 páginas
 • Leandro cerro - bibliografía
  1246 palabras | 5 páginas
 • El banco fijo y la mesa colectiva
  2475 palabras | 10 páginas
 • Informe pedagógico,elementos del informe pedagógico, ejemplo de un informe pedagógico, consejos para elaborar los informes psicopedagógicos, características del informe pedagógico - interrelación entre la actividad y la
  3262 palabras | 14 páginas
 • Pedagogia Individualista
  1195 palabras | 5 páginas