Europa social

1683 palabras 7 páginas
1. Balanç general dels trets bàsics de la política social europea

a) Procés de configuració de la Unió Europea
La Unió Europea va ser constituïda com una entitat supraestatal amb un objectiu hegemònic: la constitució d’un mercat comú.
L’origen de la Unió Europea es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan els europeus desitgen superar la divisió econòmica i política que existia a Europa i per posar fi a una llarga història de conflictes i enfrontaments armats. El projecte europeu va ser el resultat de la reacció defensiva a la nova situació geopolítica i econòmica mundial de la segona meitat dels quaranta, també durant l’impacte de la crisi, durant els canvis econòmics de mitjans dels anys setanta i en l’actualitat de
…ver más…
2. Cicle Històric de la europeïtzació social relativa (1988- fins a l’actualitat):
Cicle marcat per l’aparició de L’Acta Única Europea (AUE) la qual reactiva la integració europea i porta a terme la realització del mercat interior. L’ AUE va modificar les normes de funcionament de les institucions europees i va ampliar les competències comunitàries. L’any 1988 es va iniciar la reforma general dels fons estructurals amb una remodelació del FSE per adequar-se al funcionament dels objectius socials definits en l’ AUE.
L’any 1989 els estats membres de la comunitat amb l’excepció del Regne Unit donen el seu suport a l’aprovació de la Carta Social Europea. L’objectiu principal d’aquest organisme és afavorir el progrés econòmic i social dels seus membres. Entre els aspectes que es destaquen en la carta social europea que poden ser catalogats com a laborals cal remarcar els següents: • Dret al treball • Dret a unes condicions de treball equitatives • Dret a la seguretat e higiene en el treball • Dret a una remuneració equitativa • Dret Sindical • Dret de negociació col·lectiva • Dret dels nens i adolescents a la protecció • Dret de les treballadores a protecció • Dret a la seguretat social
Entre l’any 1989-1994 es va formular el Programa d’Acció Social ( PAS) que estava centrat en

Documentos relacionados

 • Origen Del Trabajo Social Europa Eeuu
  1988 palabras | 8 páginas
 • Origen Del Trabajo Social Europa Eeuu
  1979 palabras | 8 páginas
 • Situacion Social En Europa. Siglo Xvii
  2120 palabras | 9 páginas
 • Situación Económica, Política, Cultural Y Social De Europa Del Siglo Xviii.
  913 palabras | 4 páginas
 • USO Y MANJEO DE GRAFICAS EN ECONOMIA Y EN EL TRABJO SOCIAl Y GUERRA FRIA
  2044 palabras | 9 páginas
 • Historia económica y social de la edad media henri pirenne
  2496 palabras | 10 páginas
 • Consecuencias Del Contacto Entre Europa Y La America Aborigen.
  1095 palabras | 5 páginas
 • Analisis de la ley de recursos hidricos
  3621 palabras | 15 páginas
 • Las 12 Lecciones Sobre Europa
  1556 palabras | 7 páginas
 • Revolucion francesa e independencia de los estados unidos
  7184 palabras | 29 páginas