Examen de de geografia bloque 3

1361 palabras 6 páginas
RISCOS ASSOCIATS A PROCESSOS GEOLÒGICS INTERNS

ENERGIA

PROCESSOS NATURALS

generen

Sòl RECURSOS Roques Minerals

Aigua / Aire Energies Convencionals Energies Alternatives

generen

RISCOS MEDIOAMBIENTALS

definició

Interacció entre els processos naturals i l'home, les seves activitats o els seus recursos

FACTORS DE RISC

CLASSIFICACIÓ de RISCOS Segons a la velocitat en que es produeixin generen CATÀSTROFES CARTOGRAFIA de RISCOS

RISCOS MEDIOAMBIENTALS. FACTORS DE RISC
1. PERILLOSITAT (P)
– – Probabilitat de produir-se un fenomen destructiu depèn de: • Distribució geogràfica • Període de retorn: temps que triga a repetir-se un fenomen destructiu • La magnitud del fenomen en ocasions anteriors

2. EXPOSICIÓ
…ver más…

les serralades que hi ha alvoltant del

Mediterrani i que continuen per l’Àsia Menor i Central (Caucas, Himàlaia). Els sismes es produeixen per xoc

LÍMIT DIVERGENT (SEPARACIÓ) ENTRE PLAQUES LITOSFÈRIQUES

LÍMIT LATERAL O TRANSFORMANTS ENTRE PLAQUES LITOSFÈRIQUES

LIMITS CONVERGENTS (DE XOC) ENTRE PLAQUES LITOSFÈRIQUES

SISMICITAT A LA PENÍNSULA IBÈRICA
Sismicitat moderada, és dir, sisme destructiu en un període de retorn >100 anys Probabilitat de sismes en aquestes zones és del 70% en un interval de 50 anys Al voltant d’aquestes zones la probabilitat disminueix fins al 30%

Pirineus

Vall del Guadalquivir

Serralada Bètica

CAUSA
El xoc o convergència entre la placa euroasiàtica i la placa africana, aquest fet a provocat que la subplaca ibèrica i la d’Alborán han quedat tocades.

SISMICITAT A CATALUNYA

Contacte de la subplaca ibèrica i placa euroasiàtica, responsables de la formació d’aquestes serralades.

De menor grau de sismicitat, es caracteritzen per formar un rift post-alpí. El moviments d’aquests blocs són els responsables dels sismes. També reben el nom de SISTEMA MEDITERRANI O CATALÀNIDS

SISTEMA DE FALLES LITORAL. RIFT POSTALPÍ

Depressió central

Serralada pre-Litoral

FOSSA TECTÒNICA

Serralada litoral

Falles normals

EFECTES DESTRUCTIUS DELS SISMES
ALTREACIONS AL MEDI

Documentos relacionados

 • Examen De Geografia Bloque 3
  656 palabras | 3 páginas
 • Humanismo utopico
  2530 palabras | 11 páginas
 • Bateria pedagogica
  2172 palabras | 9 páginas
 • Actividades De Salud
  1386 palabras | 6 páginas
 • INFORME DE PRACTICA
  2609 palabras | 11 páginas
 • Temario 2013 Unam Ciencias sociales para examen de ingreso
  3379 palabras | 14 páginas
 • La tabla de valores de nietzche
  880 palabras | 4 páginas
 • 6to Grado Bloque 5 Ejercicios Complementarios
  5004 palabras | 21 páginas
 • Examen Extraordinario De Danza Secundaria
  1689 palabras | 7 páginas
 • Caracteristicas anuncio tv
  924 palabras | 4 páginas