Examen josafat

825 palabras 4 páginas
Josafat, Prudenci Bertrana. Ed:

NOM I COGNOMS:PEPITO GRILLO
CURS: 1 C

1. Qui és l’encarregat de fer l’ofici de campaner a l’esglesia de Santa Maria? (Capítol 1) A Un pagés que hi viu allí. B X Un home de complexio forta que es diu Josafat. (pàgina 28) C El jove que vivia amb un frare de l’esglesia. D Un rector molt important encomandat per el papa.

2. Quan el pagés que visita al campaner li comunica que una dona anomenada Pepona estaba al poble: (Capítol 2) A Josafat senfada molt. B Josafat va sentir una por immensa perque eixa dona era molt perillosa. C X Josafat s’alegrá de tindre una oportunitat de vórela. (pàgina 38) D Josafat s’enrecordá que lo que la dona li va fer en el
…ver más…
B X Josafat vol a Pepona, Pepona a ell no. Fineta vol a Josafat. ( poden comprobar-ho en la pàgina 61) C Josafat vol a Fineta, Fineta a ell no. Pepona vol a Josafat. D Tant pepona com Fineta, volen a josafat, però aquest no vol a ninguna de les dos.

8. De quina manera van reaccionar Fineta i Pepona quan aquesta última va anar a buscar a fineta, que havia estat 2 dies dormint fora? (Capitol 6) A Fineta li confesá que vol a Josafat i que s’anava a quedar amb ell per sempre. B X Les dos començaren a insultar-se. (pàgina 78) C Pepona li suplicá que torne, ja que esta escollint el camí equivocat. D Fineta li va dir a Pepona que es quedara a viure amb ells.

9. Qué aterraba a Josafat quan enseña el campanar als capellanets? (Capitol 6) A De que vegeren tot desastrat i brut. B De que vegeren les seues condicions de vida deplorables. C X De que vegeren a Fineta, amb la qual havia estat pecant. (pàgines 72 i 73) D De que trobaren el cadàver de fineta.

10. Perque Josafat no vol tindre més relaccions amb Fineta. ( A partir del capìtol 6) A Perque ja no li agrada. B Perque es una dona perillosa i esta boja. C X Perque religiosament està mal i és una ofensa a Déu. (Resposta definida al llarg de la història.) D Perque li han amenaçat de mort si la torna a vore.

11. Com mata Josafat a Fineta. (Capítol 7) A Amb un ganivet de cuina. B Golpejant-la

Documentos relacionados

 • Examen
  1018 palabras | 5 páginas
 • Josafat Resumen Por Capitulos
  1102 palabras | 5 páginas
 • Examen Coprologico
  840 palabras | 4 páginas
 • Examen
  8834 palabras | 36 páginas
 • Examens
  1940 palabras | 8 páginas
 • Examen
  1593 palabras | 7 páginas
 • Examen
  3249 palabras | 14 páginas
 • Examen
  1246 palabras | 5 páginas
 • Examen
  1624 palabras | 7 páginas
 • examen
  783 palabras | 4 páginas