Filosofia J.S.Mill

1316 palabras 6 páginas
B) Sobre la llibertat
1)Quins són els deures que tenim envers les altres persones? Viure en societat fa indispensable que cadascú mantingui una certa línia de conducta envers els altres: - No perjudicar els interessos d'un altre. - Prendre cadascú la seva part en els treballs i sacrificis necessaris per defensar la societat o els seus membres de tot mal. Les virtuts personals vénen en segon lloc respecte a les socials. D'aquesta manera es pot fer patir una persona molt severes penalitats de mans dels altres.
2) El càstig és l'única manera de convèncer la gent perquè facin el que els convé. En realitat no és un càstig, sinó una conseqüència i, doncs, la idea de Mill d’una societat civilitzada és que la societat permeti
…ver más…

Aquesta afirmació no podria allunyar-se més del que J.S. Mill concep com a utilitarisme i, això és el que defensa en aquesta primera part del segon tema de “Què és l’utilitarisme?”. Això queda demostrat en fragments com el cito a continuació: “la utilitat no l’entenen com una cosa que es contraposi al plaer, sinó com el plaer mateix juntament amb l’absència de dolor.”
2) Què entén per plaer l'utilitarisme de Bentham? La veritat aquesta pregunta l'he hagut de buscar per Internet perquè no he acabat de trobar suficient material al llibre d'Atena. Segons el que he aconseguit trobar sobre l'utilitarisme de Bentham és el següent: L'utilitarisme de Bentham és tant una teoria sobre el benestar com sobre el que és correcte. Com a teoria sobre el benestar, l'utilitarisme defensa que és bo allò que ens suposi una major utilitat, és a dir, plaer, preferència-satisfacció, o una llista objectiva de valors. Com a teoria sobre el que és correcte, l'utilitarisme té en compte les conseqüències de l'acte, i afirma que l'acte correcte serà aquell que ens suposi una major utilitat.
3) Per què seria degradant suposar que l'objectiu de la vida és el plaer? Suposar que la vida no té altres fins més elevats que el plaer ho consideren del tot mesquí i degradant, com una doctrina digna només dels porcs, amb els ho compara despectivament amb els seguidors. L'acusació suposa que els éssers humans no són sensibles a

Documentos relacionados

  • Análisis del Liberalismo. Joan Anton
    2866 palabras | 12 páginas
  • Verdad Y Metodo Hans-Georg Gadamer,
    6853 palabras | 28 páginas