Fronteras de la macroeconomía

6710 palabras 27 páginas
TDR. Evolució dels aplecs de la Sardana

Víctor Geli

1. ¿Què és un aplec de la sardana?
Tot i que l'objectiu del treball és trobar una definició subjectiva d'un aplec, abans hem de saber que és un aplec de la sardana, com s'estructura aquest i de quina manera es prepara.
Segons el Reglament de règim interior aprovat el 5 de desembre de 1987 per l'Assemblea General Ordinària de l'Agrupació d'aplecs de les Comarques
Gironines, l'aplec de la sardana és una manifestació popular, de caràcter festiu, celebrada en un marc escaient, preferiblement a l'aire lliure, amb la intervenció d'un nombre variable de cobles que interpreten una quantitat també variable de sardanes que són ballades pel públic assistent. Les
agrupacions
…ver más…

1.3.2. Sardanes de la tarda
Les sardanes de la tarda si que ja segueixen un ordre (aquest, en els aplecs pairals, sovint també és seguit en els programes corresponents del matí). Depenent de si són tres o cuatre cobles, a cada bloc es parlarà de tres sardanes, si són tres cobles, o de cuatre, si són cuatre cobles contractades. De forma ordenada...


Sardanes tradicionals. L'aplec sovint s'inicia amb sardanes clàssiques, de ritme lent, amb aires molt poc marcats i amb un salt molt destacat. Per aquest fet, podem destacar un parell de compositors molt populars. El primer, Manel Saderra i Puigferrer. Aquest és un compositor les sardanes del qual quasi mai falten en un aplec. Totes les seves sardanes es caracteritzen per tenir un estil descriptiu i expressionista en moltes ocasions, i utilitza, igual que Conrad Saló, recursos harmònics procedents de la música moderna, transmetent aquestes un sentiment de melangia i enyorança, i alhora de força i geni, que penetren intensament en la sensibilitat dels oïdors; les seves obres quasi sempre es troben en l'inici o en el primer bloc de sardanes tant del matí, com de la tarda.

Documentos relacionados

 • Administración Con Otras Ciencias
  1314 palabras | 6 páginas
 • capitulo 2 mankiw
  1500 palabras | 6 páginas
 • Economia
  2378 palabras | 10 páginas
 • Riesgos en auditoria de base de datos
  1374 palabras | 6 páginas
 • analisis del titulo XII de la constitución política de Colombia
  939 palabras | 4 páginas
 • Cap, 1, 2 y 3 Economia
  1664 palabras | 7 páginas
 • Economia
  2106 palabras | 9 páginas
 • La evolución de los buques
  3304 palabras | 14 páginas
 • Diferencias entre etica y politica
  996 palabras | 4 páginas
 • Conceptos clave capitulo 2-4 krugman economia internacional
  1292 palabras | 6 páginas