Gattaca

1252 palabras 5 páginas
Gattaca

1) En el futur món de GATTACA, com es creen les persones anomenades “vàlides”?
Les persones vàlides són aquelles sense defectes físics o psíquics, que posseeixen les característiques necessàries que els permeten destacar i ocupar el lloc més alt a la societat. Es creen a través de la biotecnologia, els quals els gens perfectes dels pares són agafats per obtenir un humà perfecte.

2) Quin són els no - vàlids?
Els no vàlids són les persones que no han sigut modificades genèticament o que no se’ls hi ha implantat uns gens perfectes per dotar-los de perfeccions, i per tant pateixen algunes deficiències físiques, i no són considerades persones valides al no coincidir amb l’estereotip d’éssers humans perfectes.

3) Aquestes
…ver más…

6) Quina seria la nostra actitud si poguéssim escollir, no només el sexe dels nostres fills, sinó també el color de la pell, les seves capacitats intel·lectuals i, generalitzant, el seu futur. És a dir, “tenir un fill a la carta”? Quin paper hauria de tenir l’ètica davant d’aquestes decisions? Quin paper té la natura? Tothom tindrà accés a aquestes biotecnologies?

En la meva opinió crec que el fet de poder modificar els gens de les persones abans de néixer seria un gran avenç per la ciència i també per a la humanitat, ja que es podrien detectar nombroses malalties. Però es evident que alguns pares decidirien crear el fill perfecte, ja que voldrien que estigues dotat de les millors qualitats tan físiques com psicològiques, per a que arribés a ser algú en el món, a un alt nivell.

Utilitzar la biotecnologia per determinar factors com ara el color dels ulls, la pell... no em sembla ètic, cadascú és com neix, amb els gens dels seus progenitors i no li veig el sentit de poder escollir com serà el teu fill, perquè per a mi em semblaria que no és del tot meu, ja que no estaria dotat de tots els gens dels seus pares, tan bons com dolents, en canvi, evitar el patiment d’una persona , que té alguna malaltia o deficiència ,que no té, perquè patir-la, ja que li ha tocat per l’atzar, si que ho trobo ètic.

La naturalesa és qui decideix com crear-nos, amb defectes i imperfeccions, un, més que altres, però tot ésser viu en té,

Documentos relacionados

 • gattaca
  1171 palabras | 5 páginas
 • Gattaca
  1969 palabras | 8 páginas
 • Gattaca
  734 palabras | 3 páginas
 • Gattaca
  2502 palabras | 11 páginas
 • Gattaca
  731 palabras | 3 páginas
 • gattaca
  829 palabras | 4 páginas
 • Gattaca
  976 palabras | 4 páginas
 • Gattaca
  1398 palabras | 6 páginas
 • Gattaca
  1041 palabras | 5 páginas
 • Gattaca
  856 palabras | 4 páginas