Generalidades de la comunicación

938 palabras 4 páginas
POLÍTIQUES SOCIOLABORALS

1. LA REPRESENTACIÓ EN EL DIÀLEG SOCIAL:
Qui participa en l’actual procés de diàleg social?
En l’actual procés de diàleg social a España, configurat al voltant de les relacions laborals i les polítiques socials, participen, en base a un plantejament tripartit, el mateix Govern Espanyol, i els anomenats agents socials. Els agents socials són els representants majoritaris dels empresaris (patronal) i dels treballadors (sindicats). Actualment a Espanya, els agents socials que participen en les negociacions, d’acord amb la seva condició de més representatius són:
Per part sindical:
UGT: Unión General de Trabajadores. Un dels dos grans sindicats espanyols, i el més antic (fundat al 1888). Compta amb al
…ver más…

Forma part de la CEOE, i en general, les seves propostes s’alineen amb aquella (el seu president Jesus Bárcenas és alhora un dels vice-presidents de la CEOE), però disposa de veu pròpia a les negociacions. www.cepyme.es • Quina és la base jurídica de l’actuació de cadascun dels participants en el diàleg social?
El diàleg social a Espanya té com a pilar jurídic fonamental, la Constitució Espanyola (CE)de 1978. Amb tot, cal apuntar que el diàleg social, com ha concepte objectiu de comunicació, debat, negociació, acord i compromís, no es quelcom nou, sinó que és un procés històric, que, amb menor o major amplitud (tant pel que fa als protagonistes, com als temes tractats) i amb diferent configuració de la distribució de poder, ha estat present sempre. La CE formalitza el marc de llibertats i de drets individuals i col•lectius, que en l’actualitat en que avui en té lloc el procés.
En aquest aspecte, podríem citar articles importants de la CE com son:
Art 7: Sindicats i associacions empresarials democràtics són reconeguts (i també la seva acció, dins del marc constitucional)
Art 28: Dret a sindicar-se. Dret a la vaga. Art 22: Dret a l’associació
Art. 23: Dret dels ciutadans a participar en els

Documentos relacionados

 • Aspectos generales de la comunicación
  1672 palabras | 7 páginas
 • Nociones generales de la comunicacion
  2386 palabras | 10 páginas
 • Analisis de la ley general de vias de comunicacion
  727 palabras | 3 páginas
 • Unidad 1 Perspectivas Generales de la Comunicación.
  14420 palabras | 58 páginas
 • Teoria general de la comunicación humana aplicada al proceso de la entrevista
  1087 palabras | 5 páginas
 • Objetivo general, objetivo especifico, marco legal, y de mas de la comunicacion
  721 palabras | 3 páginas
 • Aspectos generales sobre el lenguaje: el lenguaje y la comunicación.
  2789 palabras | 12 páginas
 • conclusion de SCT
  3622 palabras | 15 páginas
 • La comunicacion organizacional en mexico: enfoques, diseños y problemas en su desarrollo.
  1593 palabras | 7 páginas
 • Raymond Williams
  1049 palabras | 5 páginas