Grasas usadas en la panadería

965 palabras 4 páginas
ANNEX 1
Model d’examen A
Supòsit núm. 1

Decret 340/2009, de 14 d’abril
Relació de fets.
1.L’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró preveu en el seu programa d’activitats pel 2009 el desenvolupament d’accions per enfortir la competitivitat del comerç urbà de la ciutat com a sector econòmic clau per la ciutat.
2. La Unió de Firaires del Maresme és una associació sense afany de lucre, domiciliada en el municipi de Mataró, legalment constituïda i inscrita en el Registre Municipal d'entitats i que té entre els seus objectius: “(...) representar, gestionar, defensar i fomentar els interessos professionals i econòmicosocials comuns a tots els seus membres (...)”.
3. En el pressupost de l’IMPEM per a l’any 2009, s’inclou la
…ver más…

c) Nom i adreça de l’interessat destinatari, registre de sortida, el text íntegre de la resolució, indicació de si és o no un acte definitiu en via administrativa, recursos que siguin procedents, òrgan davant el qual hagin de presentar-se i termini per interposar-los
d) Nom i adreça de l’interessat destinatari, registre de sortida, part dispositiva de la resolució, recursos que siguin procedents, òrgan davant el qual hagin de presentar-se i termini per interposar-los.
2. I en el cas que, intentada la notificació en el domicili de l’interessat, no es pugui practicar i s’hagi del substituir la notificació per la publicació?
a) El text íntegre de la resolució.
b) Part dispositiva de la resolució, recursos que siguin procedents, òrgan davant el qual hagin de presentar-se i termini per interposar-los.
c) El text íntegre de la resolució, indicació de si és o no un acte definitiu en via administrativa, recursos que siguin procedents, òrgan davant el qual hagin de presentar-se i termini per interposar-los.
d) Nom i adreça de l’interessat destinatari, registre de sortida, el text íntegre de la resolució, indicació de si és o no definitiu en via administrativa, recursos que siguin procedents, òrgan davant el qual hagin de presentar-se i termini per interposar-los
3. Aquesta resolució és un acte:
a) Reglat
b) Discrecional
c) D’impuls
d) De doble funció
4. Qui signa les notificacions de les resolucions de la Presidència de l’Institut

Documentos relacionados

 • Informe De Practicas Ind. Alimentarias
  12215 palabras | 49 páginas
 • Ricos Pan
  5568 palabras | 23 páginas
 • Materia prima básica para panadería
  3240 palabras | 13 páginas
 • Habitos alimenticios de francia
  1370 palabras | 6 páginas
 • resumen de panaderia y pasteleria iga
  696 palabras | 3 páginas
 • Elementos Basicos De La Reposteria
  5446 palabras | 22 páginas
 • Caracteristicas de la poblacion mundial
  3708 palabras | 15 páginas
 • Sorbitol, Características, Propiedades Y Uso En La Industria De Alimentos
  9512 palabras | 38 páginas
 • Cuestionario Alimentacion
  1783 palabras | 8 páginas
 • Industria panificadora
  8069 palabras | 33 páginas