Història De Espanya

891 palabras 4 páginas
COMENTAR EL TEXT

a) Resumeix quins greugues de Catalunya planteja el text i quines solucions proposen.

El "Memorial de Greuges" va ser un document adreçat a Alfons XII l´any 1885 per representants d´entitats econòmiques i culturals catalanes i que posava en evidència la insatisfacció de la burgesia catalana pels convenis comercials amb la unificació del dret civil.

La iniciativa va sorgir del Centre Català i es nomenà una Comissió per a redactar-la.

La mort del rei i l´actitud del govern varen frenar les conseqüències d´aquest manifest.

b) Analitza l’organització que s’hi proposa per a Espanya i les relacions entre Catalunya i España.

Es proposa el federalisme, on diferents nacionalitats s’uneixen en un estat comú
…ver más…
La Renaixença culta consistia en la recuperació de la llengua i la literatura catalanes cultes a través de la poesia, la novel·la i l’assaig. La Renaixença popular, tenia com a destinatari un públic sense cultura, a través d’obres de teatre escrites en un català vulgar (parlat per la major part de la població).

b) Quin paper va fer Valentí Almirall en el sorgiment del catalanisme polític? Sintetitza les seves idees i les seves propostes pràctiques. Per què va fracassar el seu projecte de partit interclassista?

Valentí Almirall va ser el primer en impulsar una política catalana al marge dels partits estatals. Defensor d’un catalanisme progressista, va crear el Centre Català, partit polític català d’ideologia federalista, va organitzar el Primer i Segon Congrés Catalanista (1880 i 1883) i va presentar el Memorial de Greuges al rei Alfons XII, l’any 1885.

Les seves idees i propostes van quedar plasmades a l’assaig Lo catalanisme (1886), on defensava un catalanisme progressista com a motor de desenvolupament de Catalunya i regeneració d’Espanya.

c) Quines diferents opcions catalanistes de caràcter conservador van sorgir a la segona meitat del segle XIX? Compara les diferents propostes.

A la segona meitat del segle XIX es va desenvolupar un catalanisme conservador, que es va dividir en tradicionalista i regionalista.

El catalanisme tradicionalista, d’inspiració carlina i

Documentos relacionados

 • Historia de mujeres, historias del arte. patricia mayayo, (2003),
  15964 palabras | 64 páginas
 • Historia De La Historia
  733 palabras | 3 páginas
 • Historia de los sin historia
  1481 palabras | 6 páginas
 • L'agricultura a espanya al s.xx
  675 palabras | 3 páginas
 • historia de honduras
  840 palabras | 4 páginas
 • historia de honduras
  3776 palabras | 16 páginas
 • Historia de la tv y de la radio
  18035 palabras | 73 páginas
 • Historia del boxeo, treball de recerca
  5755 palabras | 24 páginas
 • Utilidad de la historia
  865 palabras | 4 páginas
 • Fuentes De La Historia
  651 palabras | 3 páginas