Historia Del Arte

1447 palabras 6 páginas
Tema 4. L’Art Grec

|Enunciats |

1. Antecedents

1. Quins són els antecedents de la cultura grega?

La grecia antiga es va desenvolupar al sud dels Balcans. I també va ocupar les illes del Mar Egeu, i les costes de l’Asia menor. S’en diu que al pont entre Grecia i Egipte es produeix el naixement d’aquesta cultura.

El tipus muntanyos de la zona on vivien els Grecs era molt muntanyos y això va produir les polis independents, al impedir-se una unitat política per el terreny, i també un caràcter separatista a la gent. Altre caràcter del terreny com ser marítim, va facilitar les influencies culturals.

La cultura influenciada per el comerç i el coneixement d’altres terres gira envers
…ver más…

El teatre de Dionis, i per ultim L’odeon de Pericles.

6. Explica el context històric en què es situen el Partenó o el temple d’Atenea Niké.

El temple ocupa el lloc d’un temple anterior. En plena guerra amb els perses es construeix amb intencions propagandístiques per alentir els ciutadans. I amb el significat de victòria, una victòria sense ales que mai tornaria a marxar de Grècia.

7. Analitza formalment el temple d’Atenea Niké

8. Per quin motiu es va construir l’Erecteon? Quin tipus d’edifici és? Què el diferencia del Partenó?

9. Quines correccions òptiques es van fer al Partenó? Amb quina finalitat?

10. Quina valoració fas d’aquest edifici?

11. Què significa que l’arquitectura grega és escultòrica?

12. L’altar de Zeus a Pèrgam

a. Situeu l’obra en el context cronològic, històric i cultural corresponent.

b. Digueu a quin estil pertany l’obra i enumereu cinc característiques formals o conceptuals de l’arquitectura, l’escultura o la pintura d’aquest estil.

c. Descriviu el tipus de planta, les parts dels espais interior i exterior, els elements de suport (pilars i columnes i l’ordre a què pertanyen), els suportats (voltes, cúpules, cimboris, arquitraus…) i la decoració escultòrica d’aquesta obra.

d. Expliqueu el tema representat en els frisos escultòrics i quin significat tenen. Expliqueu també el significat i la funció de l’obra en

Documentos relacionados

 • Historia del arte
  5937 palabras | 24 páginas
 • Historia del arte
  897 palabras | 4 páginas
 • Historia del arte
  2659 palabras | 11 páginas
 • Historia del arte
  11018 palabras | 45 páginas
 • Historia del arte
  2191 palabras | 9 páginas
 • Historia del arte
  1607 palabras | 7 páginas
 • Historia del arte
  47438 palabras | 190 páginas
 • Historia Del Arte
  1028 palabras | 5 páginas
 • Ensayo de historia del arte
  2338 palabras | 10 páginas
 • Historia Del Arte Dramatico
  895 palabras | 4 páginas