Historia Liberal Española

1441 palabras 6 páginas
David Magre
Història
2ºn de Batxillerat C
Mètodes de treball històric

* Elaborar un quadre de síntesi Aspectes | ISABEL II MINORITAT (1833-1843) | ISABEL II MAJORITAT (1843-1868) | | Regència de Maria Cristina (1833-1840) | Regència d’Espartero (1840-1843) | | | Moderats | Progressistes | Moderats | Progressistes | Dècada Moderada | Bienni Progressista | Govern Unionista | Retorn al moderantisme | Cronologia | 1833-1835 | 1836-1837 | 1837-1840 | 1840-1843 | 1844-1854 | 1854-1856 | 1856-1863 | 1863-1868 | Personatges destacats | Francisco Cea Bermúdez: President del consell de govern.Javier de Burgos: Promou la divisió provincial.Francisco Martínez de la Rosa: Liberal moderat que va proposar l’Estatut Reial. |
…ver más…
Va anunciar noves lleis de comunicacions internacionals mitjançant l’intercanvi de cotó. | Van fer la Constitució de 1845 que era una reforma de la progressista de l’any 1837. Al 1851 es va dur a terme el Concordat amb la Santa Seu, on s’establia la suspensió de la venta de béns eclesiàstics desamortitzats i el retorn dels no venuts.El govern moderat va dur a terme la institucionalització de l’Estat Liberal, en la que els alcaldes de municipis grans i capitals de província serien nomenats per la Corona. | Rectificació de la Llei del Treball.Reformes Econòmiques: Llei Desamortitzadora, els recursos igual que a l’any 1837 eren per Hisenda que els utilitzava per impulsar la xarxa de ferrocarrils. Apareixen noves lleis que afavoreixen la reforestació el telègraf i una ampliació de la xarxa de carreteres.Reformes Polítiques: Manifest del Manzanares en demanda de la constitució del 1845 entre d’altres. Eleccions convocades segons la legislació de 1837. També es van restaurar els principis del progressisme: la Milícia i la Llei Municipal. Es va preparar una nova constitució però mai va ser promulgada (1856). | Es va intentar revitalitzar el parlamentarisme i al Congrés fixaven una minoria opositora per a evitar la marginació que aboqués en insurreccions. | S’imposa de nou una forma autoritària al marge de les Cortes i de tots els grups polítics. Van exercir una forta repressió sobre els seus opositors. | Política interior :fets remarcables | El fet de que les noves

Documentos relacionados

 • Partido liberal de honduras
  4250 palabras | 18 páginas
 • historia de vanguardia liberal
  1212 palabras | 5 páginas
 • reseña Historia lengua española
  4723 palabras | 19 páginas
 • historia española
  696 palabras | 3 páginas
 • Monarquia española
  1524 palabras | 7 páginas
 • Resumen Pierre Manent Historia del Pensamiento Liberal, capitulo III Hobbes
  1822 palabras | 8 páginas
 • Partido liberal de honduras
  4257 palabras | 18 páginas
 • Estado liberal
  16326 palabras | 66 páginas
 • capitulo 4 de rafael lapesa, historia de la lengua española
  1473 palabras | 6 páginas
 • Reforma Liberal
  3408 palabras | 14 páginas