Historia nacional del baloncesto en guatemala

964 palabras 4 páginas
kingKing, G. et al.: “La ciencia en las ciencias sociales”, en: El diseño de la investigación social,
Madrid, Aliaza editorial, 2007, cap. 1, pp. 13-38.

Exercici núm. 2
Part I. Respon les següents preguntes en una extensió de 5 línies, proximadament, per a cadascuna:
1.Què diferencia els mètodes quantitatius dels mètodes qualitatius?
Emètode quantitatiu es fonamenta en mesures numèriques i part de casos concrets per arl ribar a una afirmació general, així doncs posseeix una tendència major cap a l'objectivitat ja que dedueix o infereix més enllà de les dades obtingudes. D'altra banda el mètode qualitatiu tracta d'entendre amb major profunditat un sol fet en concret i separat d'uns altres; realitza inferències de les seves pròpies
…ver más…

4. Explica el sentit de la frase: “Para hacer estudios científicos suele ser indispensable describir con cuidado ciertos fenómenos, pero la acumulación de hechos no es, en sí misma, suficiente”.
Aquesta frase pretén dir-nos que no només ens podem quedar amb la simple explicació i descripció dels fets. Sinó que hem d’anar més enllà, i a partir d’aquesta observació, extreure’n una inferència descriptiva (utilitzar informació observada per crear-ne una de nova encara no observada) i una inferència causal (conèixer els efectes i causes que comporten el fet social que s’està estudiant).

5. Què significa que una recerca que no sigui pública, “aunque sea una buena lectura, no será una aportación a las ciencias sociales”?
Significa qu el’autor no revela els procediments mitjançant els quals ha arribat a fer aquell treball, aquell estudi. I com que l’autor d’aquest llibre no ens revela com ha realitzat aquest treball, es tracta d’una obra “privada”. D’aquí l’afirmació: “Aunque sea una buena lectura, no será una aportación a las ciencias sociales”.

6. A què es refereixen els autors quan afirmen rotundament que “el principal contenido de la ‘ciencia’ son sus métodos y reglas”?
Ja que amb aquests mètodes i regles, podem arribar

Documentos relacionados

 • La escuela griega
  1039 palabras | 5 páginas
 • Generos Musicales De Guatemala
  1129 palabras | 5 páginas
 • Biografia de musicos guatemaltecos
  1626 palabras | 7 páginas
 • Historia Internacional Del Voleibol
  2917 palabras | 12 páginas
 • Historia Internacional Del Voleibol
  2931 palabras | 12 páginas
 • Historia De La Natación En Costa Rica
  2274 palabras | 10 páginas
 • caracteristicas de los paises mas poblados de todo el mundo
  9401 palabras | 38 páginas
 • Evolución del libre comercio: 1950-2000 en países en desarrollo
  13267 palabras | 54 páginas
 • El futbolito
  2926 palabras | 12 páginas
 • monografia de comayagua
  8269 palabras | 34 páginas