Idriss, la noia del fil de seda

864 palabras 4 páginas
Idriss, la noia del fil de seda
Fitxa tècnica
Autor: Hermínia Mas
Editorial: Edicions del roure de can roca.
Col·lecció: Butxaca
Any d'edició: 2007
Núm. de ISBN: 978-84-611-5517-0
Imprès a: Montcada i Reixac
Núm. de pàgines: 122
A qui dedica la novel·la l'autor? “Per a aquell a qui m’uneix un fil de seda”
En quina època succeeixen els fets? En l’època de la ruta de la seda.
On se situa geogràficament l'obra? Uzbekistan
Tipus de novel·la: Viatge i aventura.

Per situar-se
1. Aquesta novel·la ens acosta a un lloc desconegut del planeta i a una altra cultura.
a. Busca un mapa on apareguin l’Uzbekistan i el Kazakhstan, i les ciutats de Samarcanda i Bukhara, i explica algun tret d’aquestes terres: idioma, religió,
…ver más…
Pel que fa al cotó, l´Uzbekistan és la tercera regió cotonera del món. Segueixen en importància el jute, els cereals, el raïm, les fruites i les hortalisses. Hi ha també ramaderia ovina i bovina. Destaca la producció de pells d’astracan i caracul a Bukharà. Hi ha dipòsits de gas natural, petroli, carbó, metalls preciosos, sofre, urani, coure, tungstè i alumini. La major part del transport es fa per carretera i ferrocarril.
La Ruta de la seda:
La Ruta de la Seda va conformar la xarxa de vies comercials terrestres més llarga del món. En la seva època de major esplendor (segles VII al X) va abastar prop de 8 mil quilòmetres de rutes de caravanes que cobrien un immens espai dels continents europeu i asiàtic, que recorrien des de la Xina fins al mar Mediterrani. Aquesta llarguíssima via comercial va començar a transitar-se al voltant de l’any 100 abans de la nostra era i es va mantenir vigent per més de mil quatre-cents anys.
La història de la Ruta de la Seda està plena de conquestes militars, intercanvis comercials, exploracions, peregrinacions religioses, creacions artístiques, diàleg entre cultures i perilloses travessies a través dels deserts, muntanyes i estepes que divideixen la Xina d’Àsia Central. Aquesta ruta, per on transitaven persones, béns i idees, va tenir un paper fonamental en el desenvolupament de les civilitzacions d’Orient i Occident. Gràcies a la comunicació que va propiciar la ruta comercial, el diàleg i

Documentos relacionados