Independencia de venezuela

881 palabras 4 páginas
EL CAMP DEL MÀRQUETING
Si preguntem a la gent què és el màrqueting, probablement diran què bàsicament, es tracta de vendes o de publicitat. Però si bé és del tot cert que aquestes dues funcions en formen part, en realitat el màrqueting inclou aquestes activitats i moltes altres. El màrqueting és alguna cosa més que la venda i la publicitat. El màrqueting acostuma a ser una activitat dinàmica i interessant. Però també pot causar frustració o decepció, encara que mai ho podem considerar com avorrit. És un lloc on les idees, la planificació i l’execució passes per la prova àcida del mercat (l’acceptació o el rebuig).

1. À MBIT DEL MÀRQUETING .
Sempre que comprem bens i
…ver más…

La manera d’entendre la relació entre l’organització i els iii consumidors que defensa el màrqueting es fonamenta en tres principis :
a)

L’empresa se centra, fonamentalment, a satisfer les necessitats dels consumidors i conèixer els canvis que es van produint en el mercat.
b) La satisfacció de les necessitats dels consumidors requereix l’esforç coordinat i integrat del conjunt de l’organització.
c) El màrqueting actua a llarg termini: no mira d’aconseguir unes vendes a curt termini, les empreses s’han de centrar a aconseguir l’èxit a llarg termini.
El màrqueting com a activitat recull una manera específica de dur a terme la relació d’intercanvi entre les organitzacions i els consumidors. Les activitats de màrqueting comencen amb la identificació de les necessitats, comprenen el disseny dels productes o serveis que permetran de satisfer‐les i, finalment,

Escola Tècnica Professional del Clot. CFGS Gestió Comercial i màrqueting. 2
Polítiques de màrqueting. Prof. Sergi Grau

s’emprenen les accions que donen resposta a la demanda. Per a fer‐ho es disposa de les eines del iv màrqueting mix.
El màrqueting constitueix una disciplina científica. Des de la seva aparició, al principi del segle XX, ha anat experimentant canvis

Documentos relacionados

 • Independencia De Venezuela
  791 palabras | 4 páginas
 • Independencia De Venezuela
  5883 palabras | 24 páginas
 • Independencia De Venezuela
  660 palabras | 3 páginas
 • Independencia De Venezuela
  1710 palabras | 7 páginas
 • Independencia de venezuela
  890 palabras | 4 páginas
 • Consecuencias de la independencia de venezuela
  1365 palabras | 6 páginas
 • Principales patriotas independencia de venezuela
  3219 palabras | 13 páginas
 • Precursores de la independencia de venezuela
  2457 palabras | 10 páginas
 • Independencia de venezuela y méxico
  1218 palabras | 5 páginas
 • Procesos De Consolidacion De La Independencia De Venezuela
  2039 palabras | 9 páginas