Informe de practica

923 palabras 4 páginas
W riting reference
A holku orokorrak
Zatitu testua paragrafotan.


Paragrafo bakoitzak gai edo argumentu bat izan behar du.
Idatzi esaldi bat sarrera gisa paragrafo bakoitzaren hasieran; horren atzetik, idatzi informazio zehatzagoa duten beste esaldi batzuk.
Idatzi sarrerari buruzko paragrafo bat, mamiari buruzko beste bat edo bi, eta bukaerari buruzko beste bat.
Paragrafoek ez dute luzeegiak edo laburregiak izan behar. Sarrera eta amaiera izaten dira, eskuarki, idazlanaren paragraforik laburrenak. Idazlana egituratzeko orduan, kontuan hartu irakurlearentzat modu logikoan eta naturalean jarraitzeko modukoa izan behar duela .

Hasi aurretik, pentsatu zer idatziko duzun.
Irakurri
…ver más…

19

Gutun arrunta
Gutun arruntak adiskideei edo senitartekoei idatzitako gutunak dira.
Horrelako gutun baten gai nagusia gorabehera pertsonalak izaten dira.

Gogoratu!


Erabili hizkuntza informala.
Erabili kontrakzioak: I’m / he’s / you’re
Egin galderak: Do you like Italian food?
Erabili hizkera arrunta: It’s fantastic! He’s cool!

Esapide erabilgarriak

1 Eskema
2 Estiloa

Idatzi zure helbidea orrialdearen goialdean, eskuinean. Ez duzu zure izena idatzi behar.
Idatzi data helbidearen azpian.
Idatzi agur bat orrialdearen ezkerraldean.
Utzi lerro zuri bat paragrafo bakoitzaren artean. Idatzi amaiera labur bat.
Ez ahaztu orrialdearen amaieran zure izenaz sinatu behar duzula.

Hasierako agurrerako: Dear…
Amaierako agurrerako: Love from… / Best wishes, … / Write soon!
Eskerrak emateko: Thanks for your letter. It was good to hear from you.
Barkamena eskatzeko: I’m sorry I haven’t written.
Galderak egiteko: How are you? What are you doing?
Erantzuteko: You asked about …
Informazio pertsonala emateko: I’m fine. I’m working hard.
Agurrak bidaltzeko: I hope your family are all well. Say hello to your mum for me.

Galdera-eredua
Write to your American friend and tell him or her about what you usually do at the weekends.
Idatzi gutun bat lagun amerikar bati, asteburuetan zer egiten duzun azalduz.

Erantzun-eredua
23 Barn

Documentos relacionados

 • Informe de practica
  2301 palabras | 10 páginas
 • Informe de practicas
  2100 palabras | 9 páginas
 • Informe de practica
  1176 palabras | 5 páginas
 • Informe De Practica
  3625 palabras | 15 páginas
 • Informe De Practica
  3354 palabras | 14 páginas
 • Informe De Practica
  3361 palabras | 14 páginas
 • Informe De Practicas
  5049 palabras | 21 páginas
 • Informe De Practica
  862 palabras | 4 páginas
 • INFORME DE PRACTICA
  2609 palabras | 11 páginas
 • Informe De Practica
  3350 palabras | 14 páginas