Informe sintesis cromat de plom (ii)

1659 palabras 7 páginas
Index:
• Introducció ....................................................................................... pàg 3
• Part Experimental............................................................................. pàg 4
• Resultats i discussió .......................................................................... pàg 6
• Conclusions ....................................................................................... pàg 7
• Bibliografia ........................................................................................ pàg 7
• Annex ................................................................................................. pàg 8

1. Introducció:
Síntesis de cromat de plom (II) (PbCrO4) és basa en la
…ver más…

Per a començar a filtrar, primer s’ha de mullar una mica el filtre amb la mateixa dissolució, després s’ha d’abocar poc a poc la dissolució i el precipitat. Un cop s’ha buidat tot el contingut del vas de precipitats, es tira aigua desionitzada en el vas, es remena i es torna a tirar al embut, fent això, s’intenta que no es perdi producte en el vas de precipitats, per tant es pot repetir tantes vegades com es cregui necessari, ja que així també és neteja el filtrat d’altres substàncies (ions potassi i nitrat sobretot) que no són cromat de plom (II).
Un cop filtrat, es posa en una càpsula d’evaporació el cromat de plom filtrat i es posa a la estufa a 75 ºC durant 24 hores. Per altra banda es posen les aigües mare de la filtració en un vas de precipitats de 600ml (el tamany del vas no és molt important). Ara, es tira unes gotes d’àcid clorhídric, a la vitrina, per saber si queda anió cromat o catió plom. Al tirar àcid clorhídric, si precipita alguna substància, serà clorur de plom (II), per tant queda plom, i si canvia de color a color taronja, queda cromat, i el color taronja es degut a la formació de dicromat.
Un cop s’ha assecat el cromat de plom es pesa.

3. Resultats i discussió:
El producte obtingut, un cop esta sec, és una pols (cristalls molt petits) i de color groc. S’han obtingut 4,61g de cromat de plom

Documentos relacionados

 • Reacciones quimicas
  3830 palabras | 16 páginas
 • Informe De Laboratorio De Química Analítica: Marcha Analítica Sin El Uso De Sulfuro De Hidrógeno.
  2027 palabras | 9 páginas
 • Propiedades y características de las familias de la tabla periódica
  5560 palabras | 23 páginas
 • Plan de asientos
  1122 palabras | 5 páginas
 • Contaminacion ambiental
  9945 palabras | 40 páginas
 • Archivo en c
  713 palabras | 3 páginas
 • Salubridad
  83834 palabras | 336 páginas
 • La química en la vida cotidiana
  137003 palabras | 549 páginas
 • Reporte psicologico de niño con tdah
  1280 palabras | 6 páginas
 • Gestos
  1187 palabras | 5 páginas