InformeVideoAixiEsVaFerLaTerra

668 palabras 3 páginas
Informe sobre el video “Així es va fer la Terra”

Després de veure el video que hem passat a classe, respon les següents preguntes:
1. Com calculaven l’edat de la Terra els membres de l’església ? Quina edat li donaven ?
A partir de una interpretació literal del Gènesis. 3000 anys.
2. Com explicava Hutton que hi haguessin estrats disposats perpendicularment els uns respecte els altres ? Això entrava en contradicció amb alguna cosa ? En cas afirmatiu amb quina ?
Deia que s’havien format a partir de plaques formades per estrats que al trencar-se originaven aquesta perpendicularitat. Sí. Amb la teoria de l’església, que deia que l’estructura de la Terra era invariable.

3. Kelvin proposa que als seus inicis estava
…ver más…

La teoria de la Deriva Continental. Els fòssils situats a les costes dels diferents continents eren de les mateixes espècies, de manera que va suposar que algun cop els diferents continents van estar units. Van mostrar la presència dels difunts marges destructius i constructius de l’escorça.
9. Què és veu a Islàndia que aporta fonament a la teoria de la tectònica de plaques ?
Una zona de creació d’escorça terrestre.
10. Quins efectes té que tots els continents s’ajuntessin en un de sol anomenat “Rodínia” ? Com acaba aquest supercontinent ?
Els fòssils localitzats a les costes dels diferents continents, son de les mateixes espècies, ja que aquestes costes estaven unides.
11. Què és l’anomenada explosió càmbrica ? què succeeix en aquest període de fa uns 500 milions d’anys ? i a què és degut ?
Aparició d’un gran nombre d’espècies marines, sota la capa superficial del gel, deguda a l’inici de la creació d’una atmosfera que protegia els éssers vius de la radiació solar.
12. Per què es pot formar una capa de gas ozó ? quines repercusions tindrà per la vida ?
L’evaporació del gel que cobria l’escorça terrestre combinada amb la radiació ultra violeta va generar una gran quantitat d’Ozó. Aquesta capa d’Ozó protegeix la Terra de la radiació solar, permetent així la supervivència de les molècules d’ADN a la superfície terrestre, que fins al moment només era possible a l’aigua.
13. Què caracteritzava el període anomenat

Documentos relacionados