Ingenieria biomedica

5998 palabras 24 páginas
Nota d'agraïments:

Abans de començar el treball volem agrair l'esforç de les tres professores, Anna Cercos, Fina Canal i Teresa Torner per assessorant-nos, ajudant-nos, facilitant-nos i orientar-nos al llarg de tot el projecte de recerca.

Volem agrair especialment el treball de la Fina per que ha tingut molta paciència durant tot el projecte i en tots el nostres dubtes matemàtics ens a facilitat molt la feina.

Índex general:

Introducció ············································································· P. 3

Metodologia ··········································································· P.4

Biografía ················································································ P. 5-6

Royal society
…ver más…

Va ser aleshores quan va descobrir el teorema del binomi, a partir de treballs de Wallis i el càlcul de fluxions. Un any mes tard a causa d’una epidèmia ha de tornar a la granja. Durant aquells anys va descobrir: • La llei del inversor del quadrat. • La gravetat. • Va desenvolupar els càlculs de fluxions. • Generalitzar el teorema del binomi. • Va manifestar la naturalesa física dels colors.
Des de 1667 a 1669,va començar les investigacions sobre l’òptica. En 1669, Barrow (primer professor) renúncia a la seva càtedra de matemàtiques i Newton li succeeix i ocupa aquest lloc fins a 1696. El 1672 va publicar una obra sobre la llum amb exposició de la seva filosofia de las ciències. Aquest llibre va ser criticat per la major part dels seus contemporanis, entre ells Robert Hooke i Huygens, els qui sostenien idees diferents sobre la naturalesa de la llum.
Com Newton no volia publicar els seus descobriments, no li faltava més que això per reafirmar-li en les seves conviccions, i va mantenir la seva paraula fins a 1687, any de la publicació de les seves Principia.
Durant 30 anys va estar ensenyant àlgebra i teoria d’equacions, però no tenia molts alumnes a les seves classes. Mentre estava donant classes va verificar la llei de la gravetat universal i va establir la compatibilitat entre la seva llei i les tres de Kepler sobre el moviment dels planetes.
Newton va descobrir els principis del seu càlcul diferencial e

Documentos relacionados

 • Expansión De La Ingeniería Biomédica En Honduras
  5272 palabras | 22 páginas
 • Investigacion Protesis De Rodilla Ingenieria Biomedica
  2889 palabras | 12 páginas
 • Mediciones Medicas
  1605 palabras | 7 páginas
 • Ingenieria De Materiales
  1438 palabras | 6 páginas
 • Estructura economica de mexico
  9138 palabras | 37 páginas
 • La globalizacion: consecuencias humanas.
  2176 palabras | 9 páginas
 • Bioingenieria
  2125 palabras | 9 páginas
 • La Ingenieria Genetica
  1565 palabras | 7 páginas
 • Avances En La Aplicación De Los Conocimientos Genéticos.
  2933 palabras | 12 páginas
 • Introducción Materiales
  1041 palabras | 5 páginas