Introduccion A La Economia Ub Practica 1

965 palabras 4 páginas
David Marquez Volart
Introducció a l’economia

EXERCICI D’AVALUACIÓ CONTINUADA (LLIURAMENT)
TEMA 1.
Test 1-Cost Oportunitat
1. Quin és el cost d’oportunitat per a un comerciant que decideix obrir en diumenge?
a) Els sous extraordinaris que ha de pagar als dependentes, així com la despesa de llum per obrir aquell dia.
b) El temps d’oci que podria gaudir si no obrís.
c) Les vendes que deixaria de fer si no obrís.
d) Els clients potencials que perdria.
L’opció correcte és la B
2. Suposi que dues opcions eficients d’una economia són les següents: en l’opció 1 es produeixen 30 unitats del bé X i 15 unitats del bé Z; en l’opció 2 es produeixen 60 unitats del bé X i 10 unitats de Z. Marqui la resposta correcta:
a) El
…ver más…
L’opció correcte es la D
4. Si la frontera de possibilitats de producció és una linia recta de pendent negativa, els costos d’oportunitat són:
a) Creixents
B) Decreixents
C) Constants
d) Depen del punt on ens trobem
L’opció correcte es la C
5. Si ens desplacem del punt A al punt B en la FPP seguent:
a) El cost d’oportunitat del bé X en termes del bé Y augmenta.
b) El cost d’oportunitat del bé Y en termes del bé X augmenta
c) El cost d’oportunitat no varia, ja que aquest sempre es manté constant en els punts sobre la frontera.
d) Hi ha una millora tecnológica en el bé X i per això en produim mes quantitat.
L’opció correcte es la A
6. Un punt interior al conjunt que forma la fronta de possibilitats de producció amb els eixos de coordenades significa:
a) Que s’aconsegueix la plena ocupació dels recursos
b) Que resten factors productius desocupats
c) Que els consumidos no poden accedir a aquesta combinació
D) Cap de les anteriors
L’opció correcte és la B

Test 3: Preguntes avantatge absolut i comparatiu
1.Donada la seguent taula que indica el temps necessary per en Joan i per la Maria per preparer els dos plats indicats, quina de les seguents afirmacions és vertadera?
a) En Joan té avantatge comparatiu en la preparació d’espaguetis
b) La Maria té avantatge comparatiu en la preparacio d’espaguetis
C)La Maria té avantatge comparatiu en la preparació dels dos plats.
D)El millor és que la Maria prepari els dos plats i que en Joan no faci res.

Documentos relacionados

 • Introduccion a la epistemologia 1°
  2242 palabras | 9 páginas
 • Reseña del capitulo 1 del libro introducción a la practica de la filosofia
  1022 palabras | 5 páginas
 • Introduccion a la economia ambiental
  6814 palabras | 28 páginas
 • Introduccion a la economia, samuelson
  1048 palabras | 5 páginas
 • Mauricio cardenas introduccion a la economia colombiana
  1171 palabras | 5 páginas
 • 1 Introducción a la administración financiera
  1305 palabras | 6 páginas
 • introduccion a la facultad Evidencia 1
  1369 palabras | 6 páginas
 • PRÁCTICA 1 ECONOMÍA BORJA TIMONEDA LUQUE
  1290 palabras | 6 páginas
 • Trabajo Final Introducción A La Economía
  5827 palabras | 24 páginas
 • Introducción a la economía
  1061 palabras | 5 páginas