Introduccion A La Economia Ub Practica 1

965 palabras 4 páginas
David Marquez Volart
Introducció a l’economia

EXERCICI D’AVALUACIÓ CONTINUADA (LLIURAMENT)
TEMA 1.
Test 1-Cost Oportunitat
1. Quin és el cost d’oportunitat per a un comerciant que decideix obrir en diumenge?
a) Els sous extraordinaris que ha de pagar als dependentes, així com la despesa de llum per obrir aquell dia.
b) El temps d’oci que podria gaudir si no obrís.
c) Les vendes que deixaria de fer si no obrís.
d) Els clients potencials que perdria.
L’opció correcte és la B
2. Suposi que dues opcions eficients d’una economia són les següents: en l’opció 1 es produeixen 30 unitats del bé X i 15 unitats del bé Z; en l’opció 2 es produeixen 60 unitats del bé X i 10 unitats de Z. Marqui la resposta correcta:
a) El
…ver más…

L’opció correcte es la D
4. Si la frontera de possibilitats de producció és una linia recta de pendent negativa, els costos d’oportunitat són:
a) Creixents
B) Decreixents
C) Constants
d) Depen del punt on ens trobem
L’opció correcte es la C
5. Si ens desplacem del punt A al punt B en la FPP seguent:
a) El cost d’oportunitat del bé X en termes del bé Y augmenta.
b) El cost d’oportunitat del bé Y en termes del bé X augmenta
c) El cost d’oportunitat no varia, ja que aquest sempre es manté constant en els punts sobre la frontera.
d) Hi ha una millora tecnológica en el bé X i per això en produim mes quantitat.
L’opció correcte es la A
6. Un punt interior al conjunt que forma la fronta de possibilitats de producció amb els eixos de coordenades significa:
a) Que s’aconsegueix la plena ocupació dels recursos
b) Que resten factors productius desocupats
c) Que els consumidos no poden accedir a aquesta combinació
D) Cap de les anteriors
L’opció correcte és la B

Test 3: Preguntes avantatge absolut i comparatiu
1.Donada la seguent taula que indica el temps necessary per en Joan i per la Maria per preparer els dos plats indicats, quina de les seguents afirmacions és vertadera?
a) En Joan té avantatge comparatiu en la preparació d’espaguetis
b) La Maria té avantatge comparatiu en la preparacio d’espaguetis
C)La Maria té avantatge comparatiu en la preparació dels dos plats.
D)El millor és que la Maria prepari els dos plats i que en Joan no faci res.

Documentos relacionados

 • Proceso De Fabricacion De Sabanas
  2257 palabras | 10 páginas
 • Resumen: Organización Informal De Los Partidos En América Latina. Flavia Freidenberg Y Steven Levitsky
  1732 palabras | 7 páginas
 • La Mirada Del Sociologo.
  2274 palabras | 10 páginas
 • Problemario resuelto de fisica
  1289 palabras | 6 páginas
 • Caracteristicas de las empresas transnacionales y las empresas nacionales
  645 palabras | 3 páginas
 • “The Walt Disney Company”
  2875 palabras | 12 páginas
 • Calculo integral
  8828 palabras | 36 páginas
 • Eco gasolineras
  3710 palabras | 15 páginas
 • Elaboración De La Norma Jurídica
  15869 palabras | 64 páginas
 • Mensajes publicitarios
  5782 palabras | 24 páginas