Investigacion explicativa

1031 palabras 5 páginas
Llegiu el text següent de Jesús Mosterín i contesteu les preguntes plantejades a continuació:

Avui dia anomenem ciència a un saber col·lectiu produït i transmès per especialistes, expressat en un llenguatge precís, capaç de ser controlat per mètodes públics i que ens permet l'explicació de fets passats i la predicció de fets futurs. […] La ciència és una activitat social complexa que es porta a terme per part de les comunitats científiques establertes a les universitats i els centres d'investigació, i els resultats de la qual es presenten en congressos, revistes especialitzades i llibres de text. Aquests resultats són, d'una banda, descripcions o històries detallades de certes àrees de la realitat observades amb deteniment o provocades
…ver más…

Després a partir d’aquest estudi detallat i el fet de contemplar, podem formular una primera hipòtesi en la que a través de l’experimentació podrem anar descartant aquelles hipòtesis no vàlides fins a intentar cercar la hipòtesi correcta. A partir d’aquí treure’n les teories i lleis que ens ajuden a entendre el que va passar, el que és ara i potser preveure’n els resultats o els canvis en un futur. I això va seguit de la publicació de les descobertes en les que els altres científics intentaran desbancar la hipòtesi del altre científic i trobar la veritat de la qüestió ells mateixos.
2. Qui controla, segons el text, els resultats científics?
Segons el text els coneixement científics els controla tothom. Tothom té abast i té dret a saber els descobriments dels altres científics ja que com hem dit anteriorment la ciència és pública i per tant està a l’abast de tothom per a ser analitzada la hipòtesi i criticada i verificada per altres científics una altre cop. Però especialment, els controlen els altres científics ja que són els experts i especialistes que veritablement hi entenen sobre la qüestió. Tot i

Documentos relacionados

 • Estudio Explicativo
  1257 palabras | 6 páginas
 • Resumen Capitulo 5 Sampieri
  1297 palabras | 6 páginas
 • Estudio Explicativo
  1266 palabras | 6 páginas
 • Estudios Exploratorios, Descriptivos Y Correlacional
  726 palabras | 3 páginas
 • Capitlo 4.- Desarrollo De La Perspectiva Teorica: Revision De La Literatura Y Construccion De Marco Teorico.
  3954 palabras | 16 páginas
 • Capitlo 4.- Desarrollo De La Perspectiva Teorica: Revision De La Literatura Y Construccion De Marco Teorico.
  3944 palabras | 16 páginas
 • Capitulo 5 Y 7 De Hernandez Sampieri
  1335 palabras | 6 páginas
 • Ejemplo de informe de desempeño de un estudiante de tercer grado
  600 palabras | 3 páginas
 • Tipos de investigacion
  2073 palabras | 9 páginas
 • Ciencia
  1455 palabras | 6 páginas