J.s mill

804 palabras 4 páginas
QÜESTIONARI DE J.S.MILL

1. Explica quin principi general estableix J. Stuart Mill per delimitar l'esfera pública i l'esfera privada.

El principi que Mill estableix per tal d’establir el límit entre l’esfera de llibertat privada i l’esfera d’acció pública consisteix en considerar que el paper de la societat ha d’estar limitat per la llibertat individual, és a dir, el límit de les accions individuals es troba en la protecció de la societat. La societat només pot intervenir en les decisions personals de cada subjecte a partir del moment que aquestes decisions afecten de manera general a la col·lectivitat. La societat, per Mill, no hauria de tenir cap influència en les decisions que cada subjecte pren quan aquestes només afecten al
…ver más…
Kant entén el deure com el que ha de moure l’acció. Considera que l’acció correcte és l’acció per deure, l’acció resultant d’aplicar una llei moral universal, encara que sigui contrària a les nostres inclinacions o interessos. Mill considera que cada subjecte ha de triar lliurement les seves accions tenint en compte els interessos dels altres (deure envers els altres) però també els propis interessos (deure envers nosaltres).

4. Explica breument la crítica que fa Stuart Mill a l'opinió pública.

Stuart Mill considera que la opinió pública, social, no s’ha d’utilitzar per a valorar o jutjar les accions que cada subjecte tria lliurement, ja que si es fa, pot ser que la opinió sigui errònia perquè ho fa des de la ignorància.
La opinió pública no s’ha d’entendre com una llei o una obligació perquè és probable que només es tingui en compte l’opinió d’una part de la societat, d’una majoria, que no s’ha d’imposar mai a la minoria. Tot i així, considera que és útil i necessària perquè mostra els interessos de la majoria i la manera com una acció concreta pot afectar socialment si és duta a terme.
L’opinió pública és la postura dels opinants envers una acció, però cal tenir en compte que l’opinió d’aquells individus aliens a l’acció, que no n’han format part, jutgen a partir dels seus propis interessos i preferències i no de manera objectiva. Així doncs, l’opinió pública no és una

Documentos relacionados

 • empresario
  1657 palabras | 7 páginas
 • Filosofia J.S.Mill
  1316 palabras | 6 páginas
 • Las grandes doctrinas filosoficas
  664 palabras | 3 páginas
 • Falta De Moral En La Actualidad
  622 palabras | 3 páginas
 • Resumen analitco montuschi
  837 palabras | 4 páginas
 • CIUDADANOS REALES E IMAGINARIOS
  1034 palabras | 5 páginas
 • Biografias De Los Sociologos Mas Importantes
  956 palabras | 4 páginas
 • Principales teorías éticas por adela cortina
  1056 palabras | 5 páginas
 • Resumen Conocimiento e imaginario social de David Bloor
  10678 palabras | 43 páginas
 • Historia De La Psicologia, T. Leahey, Resumen Capitulo 6
  9676 palabras | 39 páginas