Josafat Resumen Por Capitulos

1102 palabras 5 páginas
Professora:
Assignatura: Valenciá
Nom:
Cognoms:
Assignatura: Valenciá
Curs: 4ºB

* 1. Personatges Descripció. pág 3-4 * 2.Resumen: 2.1. General....................................................... Pág 5 2.2. Capítol per capítol....................................... Pág 6-7 * 3. Espais on es desenvolupa........................................Pág 8 * 4. Temps on es desenvolupa........................................Pág 9 * 5 . Tipus de narrador....................................................Pág10 * 6. Estructura de l’obra.................................................Pág 11 * 7. Llenguatge de l’obra................................................Pág 12 * 8.
…ver más…

Es l’oncle de Pepona, l’enamorada de Josafat. L’oncle de Pepona crida a Pepona per que vaja a fer-li una visita, i aixo alegra a Josafat.

TERCER CAPÍTOL.
Apareix Pepona amb Fineta. Aquest capítol es concentra en descriurea aquestes dos xicones. Josafat está nervios per la vista de les dos xicones lo que fa que Pepona tinga por de Josafat y desconfie de ell, mentres que fineta sent una forta atracció per Josafat.

QUART CAPÍTOL.
Es descrbix la cambra de Josafat, i els sentiments que ell te després de la vista de les dos xiquetes. Elles son conduïdes a l’alt del campanar, Josafat decidix demanar-li a Pepona que es case amb ell, però Fineta fa que Pepona no vulga tornar-lo a vore.

QUINT CAPÍTOL.
Fineta, torna al campaner, la luxúria que sent per Josafat es tan Gran que la trastorna. Narrador descriu lo que Josafat pensa.

SEXT CAPÍTOL.
Descriu com es la relació entre Josafat i Fineta. Destaca el caràcter masoquista i la manera en que Fineta converteix a Josafat en un joguet sexual.

SETÉ CAPÍTOL.
Aquest capítol descriu la manera en que Josafat i Fineta finalitcen la seua relació. Ell está fart i assasina a Fineta espentant-la contra la paret partintli el crani.

OCTAU CAPÍTOL.
Descriu l’angoixa que sent fineta antes de la seua mort. També descriu com el remordiment de Josafat cada vegada es mes gran debut a desfese del cos de Fineta.

NOVÉ CAPÍTOL.
Aquesta historia finalitza quan

Documentos relacionados

 • Funcion operacional en las organizaciones
  12541 palabras | 51 páginas
 • Resumen Capitulo 5 Sampieri
  1297 palabras | 6 páginas
 • Explorando el antiguo testamento
  22565 palabras | 91 páginas
 • Preparaciones permanentes y temporales
  702 palabras | 3 páginas
 • Cultura del escucha
  2681 palabras | 11 páginas
 • La odisea
  989 palabras | 4 páginas
 • Banco hidrostatico
  1504 palabras | 6 páginas
 • Cuencas sonora
  52486 palabras | 210 páginas
 • La ciudadanía en el perú
  667 palabras | 3 páginas
 • Obras literarias de la edad media
  38993 palabras | 156 páginas