L'Empresa Com a Organització. Activitats Finals Unitat2

1387 palabras 6 páginas
Activitats finals: Unitat 2. Formes jurídiques d’empreses.

1.-Explica què vol dir que una empresa té personalitat física:
Una empresa amb personalitat física és aquella que és propietat d’una persona. La persona, els socis són més important que no pas el capitals .
2.-La relació d’un empresari individual amb el registre mercantil és:
b) Les empreses individuals no és necessari que s’inscriguin al registre mercantil, poden fer-ho, si volen.
3.-Explica la diferència que hi ha entre una societat comanditària simple i una societat comanditària per accions:
La diferencia entre l’empresa comanditària simple i l’empresa comanditària per accions és que en la comanditària per accions els socis comanditaris aporten el capital mitjançant
…ver más…
El dividend passiu és la part del capital que queda com a “deute a pagar”
13.-Una SRL pot tenir dividends passius? Per què?
Una SRL no pot tenir dividends passius perquè en el moment de la seva constitució el capital ha d’estar totalment desemborsat.
14.-Quins tipus de socis han de tenir les cooperatives de segon i ulterior grau?
Les cooperatives de 2n i ulterior grau han d’estar formades com a mínim per 2 socis amb personalitat jurídica (un d’ells ha de ser cooperativa).
15.-Esbrina si a la teva població hi ha cooperatives i quin tipus són:
En el meu poble no hi ha cap cooperativa. EL poble més proper amb alguna cooperativa és Sort amb la Cooperativa del Pallars. És una cooperativa de primer grau, està integrada per persones físiques i no per altres cooperatives/ persones jurídiques.
16.-Un dels socis de la cooperativa SEMO va aportar la quantitat de 30.051,60 euros. El seu patrimoni individual supera 10 vegades la seva aportació. Si en aquesta cooperativa es produeixen deutes per un calor de 1.120.206,70 euros, amb quina quantitat haurà de respondre el soci davant d’aquests deutes?
El soci d’una cooperativa respondrà davant dels deutes primer amb el capital aportat (30.051,60) i dependrà dels estatuts que també responguin amb els seu capital personal.
17.-Després d’una ampliació de capital en una societat anònima laboral, el

Documentos relacionados

 • Trajecte final resumenes por capitulos
  1047 palabras | 5 páginas
 • Com Va Influir El Desastre D'annual A La Crisi De La Restauració
  1146 palabras | 5 páginas
 • activitats petit grup
  1961 palabras | 8 páginas
 • ACTIVITAT
  1038 palabras | 5 páginas
 • Activitats M9 Primers Auxilis
  957 palabras | 4 páginas
 • Activitats CMC
  2730 palabras | 11 páginas
 • Antic regim activitats
  3108 palabras | 13 páginas
 • ACTIVITATS FINALS 1
  1081 palabras | 5 páginas
 • Activitats Tirant lo Blanc
  1885 palabras | 8 páginas
 • Activitats finals 8
  1311 palabras | 6 páginas