La ciudad de las esfinges

997 palabras 4 páginas
Recuperació
Educació Visual i Plàstica
2n E.S.O
CURS 2011-12

Cognoms i Nom..................................................................................................

|RECUPERACIÓ CURS 2011-12 |

|INDICACIONS |

1. S’ha de lliurar aquest dossier abans de realitzar l’examen corresponent, han d’elaborar-se completa i acuradament TOTES les activitats proposades.

Data d’entrega: 04 - 09 - 2012

2. No es pot utilitzar l’ordinador per redactar les
…ver más…

Divideix aquest angle en dues parts iguals. Per fer-ho, dibuixa’n la bisectriu.

3. Dibuixa una recta paral·lela amb un punt P exterior (amb compàs).

x

4. Dibuixa aquests polígons regulars inscrits en una circumferència.

Octógon

Pentàgon

Geometria

|Unitat 8: Representar l’espai |

Conceptes:

Respon correctament les següents preguntes, per fer-ho has de repassar la UNITAT 8:

1. Què són els sistemes de representació? 2. Quantes dimensions té una superfície plana? 3. Què es el sistema dièdric? 4. Quin nom tenen les tres vistes que utilitzem en el sistema dièdric? Quines dimensions (alçada, amplada i profunditat) es representen en cadascuna de les vistes?

Procediments:

Completa les fitxes que hi ha a continuació. Per completar-les repassa la UNITAT 8.

Recorda: FES ELS EXERCICIS A LLAPIS I AMB REGLE. NO AMB BOLÍGRAF.

1. Dibuixa la vista que falta:

2. Dibuixa les tres vistes de cada una de les figures següents e indica en cada cas a quina vista

Documentos relacionados

 • La Ciudad De Las Esfinges
  972 palabras | 4 páginas
 • La ciudad de las esfinges
  709 palabras | 3 páginas
 • Prueba La Ciudad De Las Esfinges
  979 palabras | 4 páginas
 • La Ciudad De Las Esfinges Resumen Del Libro
  916 palabras | 4 páginas
 • Prueba De Edipo Rey
  1146 palabras | 5 páginas
 • Prueba De Edipo Rey
  1004 palabras | 5 páginas
 • Resumen De La Obra "Edipo Rey" (En Obra Teatral)
  1769 palabras | 8 páginas
 • Resumen De La Obra "Edipo Rey" (En Obra Teatral)
  1757 palabras | 8 páginas
 • Prueba edipo rey
  779 palabras | 4 páginas
 • Cuestionario de Edipo Rey
  1463 palabras | 6 páginas