La diversidad sociocultural y la diversidad biologica

682 palabras 3 páginas
FANTASIA E IMAGINACIÓN: SU PODER EN LA ENSEÑANZA

K.Egan

En el llibre Fantasía e imaginación: su poder en la enseñanza, K.Egan ens presenta una alternativa al model actual de planificació de l’ensenyament. Una alternativa que, a grans trets, aposta per aplicar l’estructura narrativa del conte al discurs del docent amb la finalitat de millorar la comprensió del temari i de donar un paper important a l’activitat imaginativa i creativa de l’infant.
L’opció que proposa s’apropa una mica a l’educació dialògica que defensava Paulo Freire. Es pot establir una relació en el sentit que Freire creia que la manera més correcta d’ensenyar era tractant textos que poguessin ésser interessants per a la gent, on la dinàmica de classe era implicar
…ver más…

Trobo que és una opció interessant donat que sovint moltes matèries, com ara les matemàtiques, presenten un nivell d’abstracció alt que dificulta la comprensió. No obstant, em sembla més encertada la idea del treball per projectes, ja que posa més èmfasi en el treball en grup, en col·laboració, i als nens se’ls hi dóna la possibilitat d’escollir el tema que volen treballar; a més, aquesta pedagogia normalment requereix l’utilització de diferents espais per dur a terme les activitats proposades.
Relacionant la proposta que ens fa Egan amb les diferents conceptualitzacions del currículum, podríem classificar-la dins d’un marc obert. Encara que tingui una estructura planificada, el conte té un caràcter creatiu i pretén orientar el currículum, i no al contrari com observem en el currículum actual. Veiem com Egan dóna més importància al procés, donat que dóna cabuda a modificacions que s’adapten millor a les necessitats dels alumnes, i no tant als resultats. Això es fa evident quan parla de l’avaluació, l’autor no dóna unes pautes de com s’han de valorar els coneixements que han adquirit els alumnes. En aquest aspecte, penso que la proposta d’Egan és incompleta, ja que ell mateix reconeix que en

Documentos relacionados

 • El Paradigma Perdido – Edgar Morin
  2738 palabras | 11 páginas
 • El conocimiento y el hombre
  2729 palabras | 11 páginas
 • La Antropologia En Nuestras Vidas
  1458 palabras | 6 páginas
 • Timbres fiscales
  707 palabras | 3 páginas
 • movimientos ecologistas de El salvador
  2064 palabras | 9 páginas
 • CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES Y BIOLOGICAS DE LOS PUEBLOS A NIVEL MUNDIAL, NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL.
  2839 palabras | 12 páginas
 • Campo de estudio de la antropologia
  2270 palabras | 10 páginas
 • Las dimensiones de la antropologia. antropologia cultural.
  2813 palabras | 12 páginas
 • Las dimensiones de la antropologia. antropologia cultural.
  2801 palabras | 12 páginas
 • El racismo
  5429 palabras | 22 páginas