La llei discriminava les dones?

733 palabras 3 páginas
1. Observa i llegeix cadascun dels documents i fes-ne una síntesis del contingut.

Doc.1: Ens mostra La Dona Catalana en la portada d’una revista on es va difondre un model de dona més independent.
Doc.2: La llei tractava de diferent manera als homes i a les dones on la desobediència o l’nfidelitat per part de la dona era penalitzada per la llei.
Doc.3: Les diferències entre l’educació d’homes i dones era tan gran ja que l’analfabetisme de les dones estava un 15% per damunt dels homes i només una de cada vuit dones tenia estudis universitaris.
Doc.4: Ens mostra sis imatges diferents on la dona es capaç de realitzar diverses accions lliurement.
Doc.5: Aquesta taula mostra el salari dels treballadors agraris en el conjunt d'Espanya
…ver más…

-Els homes si feian algun crim se li podia aplicar una pena de sis mesus fins a sis anys cosa que per a les dones era de cadena perpètua.

4. Cerca información sobre les primeres feministas catalanes i espanyoles i explica quines actuacions van dur a terme en defensa de la igualtat entre els sexes.

Concepcion Arenal ( 1820-1893): amb ella neix el feminisme a Espanya, perquè des de jove va lluitar per trencar els cànons establerts per a la dona, rebel·lant-se contra la tradicional marginació del sexe femení, i reivindicant la igualtat en totes les esferes socials per a la dona.
Dolors Monserdá de Macía (1845-1919) : Va participar a la revista : Feminal . Fou una impulsora d'obres de caràcter social i feminista, al costat de Carme Karr i Alfonsetti. Considerava que el paper de la dona burgesa era el de protegir, mitjançant l'actuació personal i la de centres adequats, la dona treballadora, tant per motius humanitaris i moralitzadors com, especialment, per evitar la radicalització de les seves postures.

5. Analitza la visió de la condició de la dona en els diferents documents gràfics i valora el punt de vista que reflecteixen.

Doc.1: Tracta de mostrar una dona oberta i que tingui interès per la situació social i ocupi el seu lloc lògic dins la societat , és a dir que deixi de ser un objecte.
Doc.4: És un cartell que reivindica a favor del feminisme,dona entendre que els habits que acostumen a ser propis dels homes, els

Documentos relacionados

  • La dona XX
    1024 palabras | 5 páginas
  • Historia de mujeres, historias del arte. patricia mayayo, (2003),
    15964 palabras | 64 páginas