La utilidad y el bien

4310 palabras 18 páginas
Les condicions Internacionals que à partir de 1950 van implicar el final de l'aïllament (ajuda americana, integració en organismes internacionals ...) va significar un lleu canvi en la política econòmica espanyola. La via autàrquica portava al país al col•lapse econòmic, ja que implicava un nivell tan escàs de consum que feia més rentable la evasió de capitals que la inversió en industria o tecnologia. Recordem que l’agricultura espanyola, en època de postguerra, queda reduïda a unes estrictes condicions de subsistència, amb abundant ma d’obra i poca mecanització. A partir del 1951, el govern és proposa un augment de la producció i la productivitat , és per això que intenta reactivar el comerç interior , i obrir el mercat

Documentos relacionados

 • la utilidad del trabajo
  1839 palabras | 8 páginas
 • Microeconomia
  2842 palabras | 12 páginas
 • utilidad y demanda
  1575 palabras | 7 páginas
 • Analisis de la novela las aguas tenian reflejos de plata
  1725 palabras | 7 páginas
 • estudio edu
  1212 palabras | 5 páginas
 • Panorama del pensamiento economico
  1880 palabras | 8 páginas
 • COMPORTAMIENTO DE LAS FAMILIAS Y ELECCION DE CONSUMIDOR
  7621 palabras | 31 páginas
 • unidad 4 economia
  1652 palabras | 7 páginas
 • Economia Utilidad
  1404 palabras | 6 páginas
 • Comportamiento Familiar Y Opciones De Consumo
  1378 palabras | 6 páginas