La vida

700 palabras 3 páginas
PROPIETATS DE LA VIDA

Si prepares una dissolució aquosa de sulfat de coure i deixes evaporar l’aigua, es formen uns cristalls que van creixent de mica en mica. Es podria dir que estan vius? Explica-ho.
No perquè és una sedimentació mineral, i creix perquè s’hi van afegint d’altres minerals i aleshores succeeix aquesta transformació. Aquest exemple seria molt semblant al de la estalactita de les coves que a mesura dels anys va creixent però no és viva.
Un cotxe consumeix combustible i oxigen, els transforma en energia i expulsa els productes de la combustió. Tu fas una cosa semblant. Així doncs, per què no acceptem que un cotxe és un ésser viu? No, perquè encara que un cotxe fa funcions molt semblants a la dels éssers vius perquè
…ver más…

Com que els impactes d’aquests astres sobre la Terra van ser molt més freqüents en el període immediatament posterior a la formació del planeta.

I. ENGINYERIA GENÈTICA

En quin sentit es pot afirmar que l’enginyeria genètica és una reprogramació de l’activitat vital d’un ésser viu?
L’enginyeria genètica és una reprogramació de l’activitat vital d’un ésser viu en el sentit que consisteix en la manipulació i modificació genètica, és a dir, del DNA d’un ésser viu, ja sigui un bacteri una planta o un animal, mitjançant la introducció de gens d’altres organismes o la modificació dels gens propis.

Plasmidis, virus i enzims de restricció són les tres eines bàsiques de l’enginyeria genètica. Explica com s’utilitzen.
La enginyeria genètica, s’ha desenvolupat gràcies a processos naturals propis dels microorganismes. Així que s’utilitzin en els plasmidis (fragments de material genètic), que s’intercanvien una informació genètica. Els plasmidis els reprodueixen amb independència de la resta del material genètic bacterià. Els retrovirus , el material genètic dels quals pot integrar-se en el DNA de la cèl·lula infecta. I finalment els enzims de restricció la seva funció dels quals és destruir el DNA aliè que penetra dins les cèl·lules.

Què és un organisme transgènic?
Un organisme transgènic és una transferència o modificació de gens, amb la qual cosa s'obtenen propietats noves. No es

Documentos relacionados

 • La vida
  7030 palabras | 29 páginas
 • La vida
  867 palabras | 4 páginas
 • la vida
  817 palabras | 4 páginas
 • LA vida
  642 palabras | 3 páginas
 • La vida
  1319 palabras | 6 páginas
 • Areas de la vida ( proyecto de vida )
  950 palabras | 4 páginas
 • Etica De La Vida
  2352 palabras | 10 páginas
 • Etapas De La Vida
  1672 palabras | 7 páginas
 • La vida afectiva
  810 palabras | 4 páginas
 • Hola a la vida
  2070 palabras | 9 páginas