Laboratorio de ondas

16634 palabras 67 páginas
STOSUNKI Z KRZYŻAKAMI (1226-1519) * 1226 r. – Konrad Mazowiecki sprowadza Krzyżaków do Polski, chciał uzyskać od nich pomoc w walce z Prusami, przyznał im ziemię chełmińską, otrzymali pozwolenie na utworzenie własnego księstwa na ziemiach odebranych Prusom * 1230 r. – Krzyżacy rozpoczynają podbój Prus * 1308 r. – wojska brandenburskie zajęły Pomorze Gdańskie * 1331 r. – Bitwa pod Płowcami, walka o Kujawy * 1343 r. – Pokój w Kaliszu, Krzyżacy zwracają Polsce Kujawy * 1409 – 1411 r. – wielka wojna * 15 lipca 1410 r. – Bitwa pod Grunwaldem * 1414 – 1422 r. oraz 1432 – 1435 r. – kolejne wojny * 1454 – 1466 r. – wojna trzynastoletnia (inkorporacja Prus do Polski) * 1463 r. – bitwa w Zalewie Wiślanym …ver más…

Z czasem jednak wspomagany przez pieniądze od miast Związku Pruskiego król mógł stworzyć sprawną zaciężną armię. Polskie wojska zaczęły odnosić coraz większe sukcesy (bitwa pod Świecinem 1462 r., bitwa na Zalewie Wiślanym 1463 r.)

W wyniku zdecydowanej przewagi, jaką Polacy zdobyli w końcowej fazie wojny pokój toruński zawarty w 1466 roku był dla Polaków korzystny, jednak nie do końca odzwierciedlał ogrom zwycięstwa. Do Polski wracało pomorze gdańskie, ziemia chełmińska wraz z Toruniem, duża część Warmii, oraz stolica Zakonu, Malbork (tereny te zwane były Prusami Królewskimi). Państwo Zakonne (zwane Prusami Książęcymi) zostało więc znacznie okrojone, jego stolica została przeniesiona do Królewca, natomiast władca musiał składać hołd lenny królowi Polski.

STOSUNKI POLSKO – LITEWSKIE

Unia w Krewie - podpisana 14 sierpnia 1385 roku między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim w jednym z miast Litwy - w Krewie, była to unia personalna łącząca oba państwa za pośrednictwem wspólnego władcy, którym był Władysław Jagiełło.

Przyczyny zawarcia unii w Krewie
- szukanie dróg gwarantujących dalszy rozwój Polski i Litwy,

- obustronne zabezpieczenie przed zagrożeniem ze strony Zakonu Krzyżackiego,

- interesy Kościoła katolickiego, który dążył do poszerzenia obszaru wpływów o nowe pogańskie tereny Litwy,

- chrystianizacja była szansą dla

Documentos relacionados

 • Laboratorio ondas
  5192 palabras | 21 páginas
 • Pacticas laboratorio ondas y calor
  920 palabras | 4 páginas
 • Construccion cubeta ondas
  5295 palabras | 22 páginas
 • ondas estacionarias en una cuerda
  1422 palabras | 6 páginas
 • Laboratorio de mecanica de rocas
  2329 palabras | 10 páginas
 • Movimiento Armonico - Tecsup
  723 palabras | 3 páginas
 • Laboratorio quimico la llama
  2325 palabras | 10 páginas
 • Informe Cubeta De Ondas
  1787 palabras | 8 páginas
 • Ondas decimetricas uis
  2394 palabras | 10 páginas
 • Ensayo del libro electromagnetismo de la ciencia a la tecnologia
  1555 palabras | 7 páginas