Les Civilitzacions Extraeuropees Al Segle Xv

966 palabras 4 páginas
L’AMPLIACIÓ DEL MÓN CONEGUT

1. LES CIVILITZACIONS EXTRAEUROPEES AL SEGLE XV

Àsia

Que, qui, quan, on?

1.Quins avenços científics i tècnics va assolir la Xina a l’edat mitjana? La pólvora, el paper i la impremta.

2. Explica com era la societat índia tradicional i quines religions hi coexistien. Estava dividits en castes: sacerdots, guerrers, comerciants, camperols i els intocables. Religions: Hinduisme, budisme i islamisme.

3. Explica resumidament les característiques comunes de les grans civilitzacions americanes. Observa el mapa de la unitat i digues a quins estats actuals es van desenvolupar les societats inca, asteca i maia. L’Amèrica del Nord estava dominada per pobles caçadors i recol•lectors nòmades, hi havia
…ver más…

Era apropiada perquè podia aguantar tants dies a el mar.

4. Quin era l’objectiu principal de les expedicions portugueses? Quina via van seguir per fer-lo realitat? Trobar una ruta directa per arribar a l’índia, el país de les espècies. Van vorejar africà fins al cap de bona esperança i després es van dirigir al índic.

5. Què eren les factories portugueses? On estaven situades? Quina funció tenien? Bases comercials defensades militarment. A tota la costa africana. Funció comercial.
Amèrica: descobriment i conquesta

Que, qui, quan, on?

1. El projecte de Colom contenia dos errors. D’altra banda, el mot
Amèrica, emprat per batejar el nou continent, va ser fruit d’un error d’un editor alemany. Explica cadascun d’aquests errors.
2 errors: considerar que el perímetre del planeta era més petit que el real, i desconèixer l’existència d’un continent al mig d’aquesta ruta, Amèrica.
L’altre error era que un editor al publicar un llibre amb mapes es va pensar que Amerigo Vespucci va descobrir Amèrica i per això es diu així.

2. Per què creus que els portuguesos no van donar suport a la proposta de Colom? Perquè no van tenir confiança en les seves idees. 3. Per què creus que els castellans anomenaven Índies les terres descobertes, i indis els seus pobladors? Perquè Colom pensava que havia arribat a l’Índia

4. Què van aconseguir

Documentos relacionados