Les Reivindicacions Educatives De La Dona Gitana

1186 palabras 5 páginas
Segon comentari del llibre:
“Les reivindicacions educatives de la dona gitana”

A Catalunya viuen aproximadament 80.000 gitanos i gitanes. La seva situació social és molt diversa, i als últims anys s'està produïnt un fort procés de transformació que possibilita una millora de les condicions de vida, i una opertura a la plena incorporació social. A les últimes dècades, s'ha produït una sensible millora en les seves condicions de vida, degut a l'accés als sistemes de protecció social, a l'habitatge públic i als sistemes de salut i educació.
Malgrat tot, una bona part de la població gitana continua constituint un dels grups més vulnerables i amb major risc d'exclusió social i econòmica de Catalunya, a més de ser víctimes freqüents de
…ver más…
El nou paper de les dones gitanes, una major formació i la seva participació pública, han possibilitat la seva presència al mercat laboral. Les dones gitanes continuaràn treballant per la seva incorporació al mercat laboral, atès que són elles el motor de canvi de la seva comunitat, i per això, necessiten el suport de la societat majoritària, sent vital el tracte igualitari.

D'altra banda, el major nombre de dones discriminades en l'accés a serveis pot explicar-se perquè es segueix atribuint a les dones gitanes els rols de gènere que impliquen assumir les tasques domèstiques, relacionals i de cura (realitzar la compra, els tràmits burocràtics amb l'administració, etc.). La seva presència és menor en els espais d'oci i temps lliure; per tant, també es recullen menys casos de discriminació a dones gitanes en aquests àmbits. Cal assenyalar que en els anys anteriors ja venia produint-se aquesta diferència, sent majoritàriament homes els que intentaven accedir a espais d'oci, principalment discoteques i centres esportius.

Davant això, hauria de prestar-se una especial atenció i protecció a les dones gitanes pel risc a ser víctimes de múltiple discriminació. De la mateixa manera, per evitar

Documentos relacionados

 • Analisis De La Obra Doña Ramona
  1942 palabras | 8 páginas
 • Analisis de la novela doña barbara
  961 palabras | 4 páginas
 • Demanda solicitando la reivindicación de un bien inmueble.
  649 palabras | 3 páginas
 • Le mejor de las ecaes
  7246 palabras | 29 páginas
 • La Noia De Les Taronges
  1236 palabras | 5 páginas
 • La condició de la dona al s xx
  4209 palabras | 17 páginas
 • Historia de las donas
  711 palabras | 3 páginas
 • La dona XX
  1024 palabras | 5 páginas
 • Resumen de la pelicula le tierra
  1323 palabras | 6 páginas
 • Doña Barbara Aspectos De La Novela
  890 palabras | 4 páginas