Les Xiques De Lentesuelo

1035 palabras 5 páginas
Titol:Les xiques de l’entresuelo. Autor: Eduardo Escalante
Tema del llibre:Apart de la intenció de Eduard Escalante de humoritzar amb aquells personatges que volien demostrar la seua superioritat parlant en Castellá,volía que la gent es vera reflectida i que se rigueren dels seus defectes.Doncs se pot dir que mescla temes humorístics amb un toc d’intenció moralitzadora,ridiculitzant vicis i convencions socials.
Resum: Tot amb Manolo i Llepolia que van a casa les seues nùvies i Pepeta els diu que no estàn,ja comencen a sospitar d’alguna cosa. Les tres germanes:Romana,Pura i Mariquita,tornaven a casa d’un passeig amb el seu pare Macario.En arribar es trobaren a Batiste que anunciá que havia heredat una xocolatería i demaná la mà
…ver más…

Pura:És una de les tres germanes de l’entresuelo,quí al principi manté una relació amb Llepolia,però acaba enganyant-lo per a taure profit de Silvestre.
Llepolia:És l’amic de Manolo i mantè una relació amb Pura.I termina molt decepcionat quan veu que realment Pura l’estava enganyant.
Silvestre:És el propietari amb molt de “ego”,i molt poc confiat amb les dones qué díu “soles busquen els diners”.Resulta enganyat per Pura i acaba deixant-la i fugint d’ella.
Mariquita:És una de les germanes de l’entresuelo,quí vol casar-se amb Afligido,per a poder viure d’ell també.
Afligido:Al pincipi diu ser un comerciant de teles de seda,per tenir una relació amb Mariquita,per a acabar contant que en realitat està casat amb amb una dona major i esperant a heredar la seua fortuna.
Batiste:Aquest és un xocolater qué acaba d’heredar la xocolateria de la seua tia i a més 3000 duros.I comenta que vol casar-se amb alguna de les tres germanes peró com el rebutjen sense saber dels seus diners aquest se va casar amb Pepeta.
Pepeta:És la cosina i l’única que termina casant-se en l’obra,les dona molts consells a les tres germanes,però aquestes no li fan gàire cas.
Opinió personal:És un llibre prou còmplex per a la lectura perquè inclou termes en diferents dialectes,respecte a la durada es ben curteta,es un sol acte.
Encara que sigui molt difícil de compendre la lectura quan t’introdueix al tema de la lectura,es fa prou

Documentos relacionados