Libertad de trabajo

786 palabras 4 páginas
1) Els processos de normalització: La construcció social de normes socials
A partir de la informació recollida i de l’assistència a diferents actes del moviment 15M a Barcelona he pogut extreure i identificar una sèrie d’actituds i normes.
Pel que fa a les normes explícites he pogut identificar el següent:
 Normes de conducta: veiem que en les diferents assemblees i comissions hi ha un conjunt de normes de conducta a seguir, les quals estan regulades per “grups de moderació”, en els quals tothom hi pot participar. Aquests grups regulen actituds contràries a les òptimes al moviment, és a dir, totes aquelles actituds contràries a tot allò que tingui a veure amb la democràcia i la lliure participació de tothom.
 Presa de decisions: a
…ver más…

- tot ciutadà o ciutadana del món, té llibertat d’expressió i de poder formar part del moviment i el conjunt de comissions.
Quan parlem de normes socials, ens referim als comportaments o senyals dins d’una societat o grup. Enfocant aquestes normes socials al moviment al qual ens estem referint podem veure que, durant el transcurs d’aquest, s’han creat un conjunt de normes socials explícites que son pròpies i adients del propi moviment, és a dir, estan totalment relacionades i són coherents amb la identitat del moviment. Si ens centrem en un dels pilars bàsics que demana aquest moviment, la democràcia assembleària sense exercir el vot, es duu a terme contínuament en tot tipus d’actes. Es veu, com a partir d’assemblees (ja sigui a nivell de ciutat, barri etc) aquest tipus de democràcia i la lliure participació de tots els ciutadans/es hi és present. També ho veiem a nivell d’organització del moviment, tothom té vot i paraula, tothom desenvolupa un rol i no es priva a ningú de participació en qualsevol dels àmbits. Pel que fa a la presa de decisions, també veiem que tots els temes són debatuts democràticament a nivell d’assemblea i que s’aproven o no a partir de la votació i participació dels ciutadans.
Per altra banda, i fent referència a les normes socials dominants, podem veure com el moviment 15M ha trencat amb la norma social explicita de participar en

Documentos relacionados

 • Escritores De La Libertad (Trabajo
  2008 palabras | 9 páginas
 • Garantias de libertad
  1533 palabras | 7 páginas
 • Como Subir Archivos
  609 palabras | 3 páginas
 • La clorofila
  614 palabras | 3 páginas
 • La semilibertad
  4084 palabras | 17 páginas
 • Tipo de trenes y servicios
  1168 palabras | 5 páginas
 • Los Derechos Y Deberes Individuales Y Sociales
  2614 palabras | 11 páginas
 • Historia de cárcel de San Sebastián Costa Rica
  4478 palabras | 18 páginas
 • Historia De La Coalicion
  905 palabras | 4 páginas
 • Neoliberalismo introduccion
  1176 palabras | 5 páginas