Libro Joan Fuster antología de textos fusterianos

3437 palabras 14 páginas
Índex:
3.4. S´ha dit sovint que una de les característiques de léstil de Joan Fuster és la seua ironia i humorisme, com també la invenció de paraules i el seu canvi, intencionat, de significat. Altres caracterísiques del seu estil són les frases curtes, la utilització de cometes per resaltar paraules, les expression col.loquials, les exclamacions i ládjectivació adequada i abundant.
3.6. Realitza per escrit una ànalisi en profunditat de l'assaig titulat "Importància al carrer". Resumeix-ne la idea principal i enumera les idees secundàries.
3.8. A la Introducció s'ha dit que un dels dos grans blocs temàtics dels assajos fusterians és la crisi de l'home en el món canviant d'avui. Depsrés d'haver llegit i comentat els escrits
…ver más…
3.6 En aquest assaig, Joan Fuster tracta el tema de la importància que tenia el carrer en altres temps, és a dir, no el carrer com a infraestructura sinó com a lloc social. Comença explicant que antigament era el lloc on els nens establien les seves relacions i continuava així fins a l'edat adulta. Però ara, tot això ha canviat, els nens d'ara ja no trepitgen el carrer, els nens creixen i es relacionen únicament al col · legi, i quan aquest acaba segueixen la seva vida tancats a casa amb l'ordinador, la televisió, etc. El carrer ara és plena de cotxes i gent que va d'un costat a un altre, simplement té una funció de via de pas, ha perdut completament és funció que tenia abans de lloc on s'establien relacions entre persones.
La idea principal del text és la desaparició del carrer com a espai de convivència que tenia en una altra època, a les idees secundàries el que ha succeït a consequencia d'això, que és la pèrdua de valors i relacions que s'establien abans als carrers. També l'autor, introdueix una altra idea que és el problema de l'idioma, ja que on es parlava i s'aprenia el valencià era als carrers i ara donada la situació, la gent jove només aprèn castellà que és el que s'imposa al col · legi i s'està imposant el castellà en la majoria de famílies davant del castellà.
3.8. Joan Fuster, en els seus temes parla de l'actualitat en tots els aspectes, social, polític, econòmic, etc. i de les reflexions morals de l'ésser humà. Els temes d'actualitat dels que parlem…

Documentos relacionados

 • Escrits sobre la llengua - Joan Fuster
  773 palabras | 4 páginas
 • Antologia de textos literarios
  11217 palabras | 45 páginas
 • antología textos expositivos
  693 palabras | 3 páginas
 • ANTOLOGIA DE TEXTOS RECREATIVOS
  6339 palabras | 26 páginas
 • Antologia de textos personales
  3715 palabras | 15 páginas
 • antologia textos funcionales
  2324 palabras | 10 páginas
 • El texto libre
  792 palabras | 4 páginas
 • antologia de libros de bullying
  1493 palabras | 6 páginas
 • El libro comentario de texto
  825 palabras | 4 páginas
 • El Bosque De Los Desaparecidos ( Resumen Del Libro De Joan Manuel Gisbert)
  3262 palabras | 14 páginas