Llibre d'atena comentari de text descartes

834 palabras 4 páginas
Meditacions Metafísiques, V
3
Del fet que no puc concebre una muntanya sense la vall no se’n segueix que existeixi cap muntanya o cap vall, sinó només que la muntanya i la vall, tan si existeixen com si no, no es poden separar en absolut l’una de l’altra, mentre que del fet que no puc concebre Déu sense existència se’n segueix que l’existència és inseparable de Déu, i per tant que ell existeix veritablement: no és que el meu pensament en pugui ser la causa o que imposi necessitat a les coses, al contrari, és la necessitat de la cosa en si mateixa, és a dir, la necessitat de l’existència de Déu allò que determina el meu pensament a concebre’l d’aquesta manera. No sóc lliure de concebre un Déu sense existència (es a dir, un ser
…ver más…

De la mateixa manera que no es pot concebre una muntanya sense una vall, no es pot concebre l’existència sense Déu, dona igual si existeix la muntanya i la vall o Déu i l’existència, el fet es que no es poden separar, existeixin o no han d’estar juntes les dues parts, si no els hi faltaria l’essència, allò que fa que una cosa sigui el que es. Déu no seria el que es sense l’existència, igual que la muntanya no seria el que es sense la vall.

La idea de Déu es innata, per que jo com a humà no el veig i no em puc imaginar a un ser perfecte i infinit donat que soc imperfecte i finit; per tant quan Descartes diu: “No sóc lliure de concebre un Déu sense existència” es per que la idea de Déu l’ha posat Déu mateix a la meva ment. Descartes no escull tenir aquesta idea.

4- Expliqueu si esteu d’acord o en desacord amb la possibilitat de demostrar l’existència de Déu amb arguments de tipus racional. Raoneu la

Documentos relacionados