Mates

878 palabras 4 páginas
Per a Plató la naturalesa de l’home és Resposta: té un cos i té una ànima. El cos pertany al món Resposta i, per tant, està subjecte a la llei del Resposta i la destrucció. L’ànima, en canvi, té arrels en el món de les idees; l’ànima és eterna i, per tant, existia abans del naixement de l’home individual i continuarà existint després de la seva mort. Com que l’ànima pertany al Resposta, ha de tenir també coneixement d’aquest món; encara que quan l’ànima s’uneix al cos aquest coneixement queda oblidat. Però justament perquè queda oblidat, i no perdut, és possible Respostaaquest coneixement.En el text es fa referència al contingut del mite del carro alat. Què un mite?

Trieu-ne una:
A. Són els primers intents de l’ésser humà, encara que
…ver más…

c. els conceptes de les coses.
d. les essències de les coses.
e. unes entitats eternes universals, absolutes, immutables i úniques, que van juntes amb les coses.
Pregunta 4
Resposta incompleta
Puntuat sobre 2,00 DesmarcadaMarca la pregunta
Text de la pregunta
Trieu les paraules adients:

Per a Plató la naturalesa de l’home és Resposta: té un cos i té una ànima. El cos pertany al món Resposta i, per tant, està subjecte a la llei del Resposta i la destrucció. L’ànima, en canvi, té arrels en el món de les idees; l’ànima és eterna i, per tant, existia abans del naixement de l’home individual i continuarà existint després de la seva mort. Com que l’ànima pertany al Resposta, ha de tenir també coneixement d’aquest món; encara que quan l’ànima s’uneix al cos aquest coneixement queda oblidat. Però justament perquè queda oblidat, i no perdut, és possible Respostaaquest coneixement.

Amb l’educació adequada es pot recordar el coneixement oblidat. El propòsit de l’educació és portar a la persona que la rep a recordar allò que l’ànima sap però que ha oblidat. El veritable aprenentatge és, per tant, Resposta.

Pregunta 5
No s'ha respost encara
Puntuat sobre 2,00 DesmarcadaMarca la pregunta
Text de la pregunta
Quin és el paper que Plató atribueix als filòsofs? Quines altres funcions socials distingeix Plató i quines relacions guarden amb l'ànima? Prescindint ara del text, escriviu o trieu els termes adequats en la resposta a

Documentos relacionados

 • materias
  776 palabras | 4 páginas
 • Materia
  1222 palabras | 5 páginas
 • Mate
  670 palabras | 3 páginas
 • Mate
  902 palabras | 4 páginas
 • mate
  1550 palabras | 7 páginas
 • mate
  924 palabras | 4 páginas
 • mate
  634 palabras | 3 páginas
 • Mate
  2242 palabras | 9 páginas
 • Mate
  1643 palabras | 7 páginas
 • mate
  940 palabras | 4 páginas