Me Cago En Todo

683 palabras 3 páginas
L2AC1.Qüestionari A: Text de Plató
Question 1
Punts: 2
En el text es fa referència al contingut del mite del carro alat. Què un mite?

Trieu una resposta. A. La mitologia grega presentava unes divinitats antropomòrfiques que governaven el món i al davant de les preguntes racionals dels humans sobre les causes de les coses, recorrien a elements màgics, religiosos, rituals i causes sobrenaturals. B. Són els primers intents de l’ésser humà, encara que no justifiquen racionalment les seves afirmacions, per a entendre el món i comprendre’s ell mateix. C. Totes són correctes. D. Els mites són unes narracions imaginatives i fabuloses a on es donen respostes als interrogants sobre la naturalesa i sobre els comportaments dels
…ver más…
Però justament perquè queda oblidat, i no perdut, és possible aquest coneixement.

Amb l’educació adequada es pot recordar el coneixement oblidat. El propòsit de l’educació és portar a la persona que la rep a recordar allò que l’ànima sap però que ha oblidat. El veritable aprenentatge és, per tant, .

Question 5
Punts: 2
Quin és el paper que Plató atribueix als filòsofs? Quines altres funcions socials distingeix Plató i quines relacions guarden amb l'ànima? Prescindint ara del text, escriviu o trieu els termes adequats en la resposta a aquestes preguntes:

El paper dels és el de governants.Les altres funcions socials són la dels i la dels .

L’ànima té tres parts: la racional, la irascible i la concupiscible.La és la virtut de la part racional; la fortalesa o valor, de la part irascible; la moderació de la part concupiscible.

Plató té la convicció de que no pot existir el bé individual independentment del bé de la col·lectivitat, i com que el fi últim de la ciutat és possibilitar la felicitat dels ciutadans, crea una estructura organitzativa de la polis semblant a la de per a garantir aquests objectius.

Els individus no són iguals. Segons quina sigui la part de l'ànima que domina a cada individu, aquest serà una persona racional, o bé animosa i coratjosa , o bé sotmesa als desigs i plaers corporals. Per tant, Plató divideix l'Estat ideal en tres estaments socials: els (persones racionals),

Documentos relacionados

 • El problema del método en descartes
  1763 palabras | 8 páginas
 • En primaria todos eramos muy listos
  976 palabras | 4 páginas
 • todos santos en pando
  675 palabras | 3 páginas
 • Todo Santos en Bolivia
  8933 palabras | 36 páginas
 • NO ME ESPEREN EN ABRIL
  5430 palabras | 22 páginas
 • todos participan en la calidad
  667 palabras | 3 páginas
 • Método eslabones distribución en planta
  813 palabras | 4 páginas
 • Todo comenzó en curanilahue
  1647 palabras | 7 páginas
 • Si Me Quitaran Totalmente Todo, Alejandro Romulano
  631 palabras | 3 páginas
 • Efemerides del mes der enero en venezuela
  2465 palabras | 10 páginas