Metodo cientifico ejemplo con parkinson

729 palabras 3 páginas
Características
O gato doméstico (Felis silvestris domesticus) oscila normalmente entre os 3 e os 8 kg de peso. Algúns gatos, coma os da raza ragdoll, poden pesar máis de 8 kg. Os gatos domésticos viven uns 15 anos se reciben bos coidados. Non obstante, o gato máis lonxevo documentado viviu 34 anos. Na rúa, suxeitos a presións pola comida, o territorio e as enfermidades, os gatos non acostuman vivir máis de dous anos.
Os gatos teñen unha gran variedade de pelaxes e cores, aínda que a grandes trazos adoita facerse a distinción entre razas de pelaxe longa e de pelaxe curta. Como curiosidade, a raza sphinx non ten pelo. A meirande parte de gatos no mundo (99%) son de raza mixta, e o 1% restante son de raza pura [Cómpre referencia]. Algúns
…ver más…

silvestris para denominar ao gato salvaxe e F. silvestris catus para as subespecies domésticas.
Johann Christian Polycarp Erxleben chamou Felis domesticus ao gato doméstico nas súas obras Anfangsgründe der Naturlehre (Razóns iniciais para estudar a natureza), de 1772, e Systema regni animalis, de 1777. Este nome, e tamén as súas variantes Felis catus domesticus e Felis silvestris domesticus, son vistos a cotío, pero non son nomes científicos válidos baio as regras do Código Internacional de Nomenclatura Zoolóxica.
Domesticación
Como animal de compañía, é unha das mascotas máis populares en todo o mundo. Debido a que a súa domesticación é relativamente recente, poden vivir en ambientes silvestres formando pequenas colonias. A asociación do gato cos humanos levouno a figurar prominentemente na mitoloxía e en lendas de diferentes culturas, incluíndo ás civilizacións exipcia, xaponesa, chinesa e escandinava.
É un animal instintivamente cazador. Os gatos en liberdade viven de forma semisalvaxe e cazan ratos e ratas, entre outras especies, que doutro xeito comerían importantes cantidades de gran. Os domésticos capturan insectos, ratos e pequenos paxaros instintivamente, aínda que xeralmente non os consumen. Incluso, as presas poden ser utilizadas como obsequio para o dono.
Son preferidos polos seus hábitos de limpeza, polo seu baixo nivel de atención e coidados requiridos para a súa manutención. Segundo un estudio publicado na edición

Documentos relacionados

 • Instituciones económicas de colombia
  2517 palabras | 11 páginas
 • Logica para la toma de decisiones
  6308 palabras | 26 páginas
 • Elementos de la auditoria
  972 palabras | 4 páginas
 • Mario bunge la ciencia
  1293 palabras | 6 páginas
 • importancia de la logística y sus objetivos metodo científico
  1003 palabras | 5 páginas
 • Celulas madres
  2020 palabras | 9 páginas
 • Importancia de las células madre en el campo médico
  2139 palabras | 9 páginas
 • Las practicas predominantes y emergentes de la ingeniería bioquímica en el contexto internacional, nacional y local
  4098 palabras | 17 páginas
 • Ciencias Auxiliares De Psicologia
  1277 palabras | 6 páginas
 • Sistemas de patrones y calibracion
  1279 palabras | 6 páginas