Metodo de bratton marshal

826 palabras 4 páginas
TREBALL EDUCACIÓ
FÍSICA

Javier Olías Soler, 1er Bach A, 18-11-11

Índex

Introducció……………………………………………………………………………….3
Les condicions físiques……………………………………………………………..4
Sessions d’entrenament……………………………………………………………5 1ª……………………………………………………………………………5 2ª……………………………………………………………………………6 3ª……………………………………………………………………………7 4ª……………………………………………………………………………8
5ª……………………………………………………………………………9
6ª……………………………………………………………………………9
Justificació programada…………………………………………………………….10
Valoració personal……………………………………………………………………..10
Bibliografia………………………………………………………………………………..10

Introducció:
El meu treball va sobre les qualitats físiques bàsiques que he de millorar,(velocitat, resistència, força i flexibilitat) en el meu cas són la
…ver más…

3. La resistència: és la capacitat de repetir i sostenir durant llarg temps un esforç d'intensitat bastant elevada i localitzada en alguns grups musculars.

4. La velocitat: és la capacitat de realitzar un o diversos gestos, o de recórrer una certa distància en un mínim de temps. Els factors que determinen la velocitat són de diferent tipus, tipus muscular(estat del muscul) i tipus nervios (reaccions nervioses) .

Condicions Físiques | Mínim | Pròpies | Resistència | Xiques:5Xics:7,5 | 3 | Velocitat | Xiques:9Xics:7,6 | 7’89 | Flexibilitat | Xiques:7Xics:2 | 2 | Força | Xiques:4,5Xics:7 | 7 |

Sessions d’entrenament per a la millora personal de les qualitats físiques. 1. Sessió:

* Qualitat/s a treballar: Velocitat * Temps de duració: 45 mín. * Lloc d’entrenament: Pista d’atletisme.

* Part inicial: * Estiraments: farem una tanda d’estiraments com els de les fotografies següents: * Exercicis: farem el següents exercicis: * Donar 5 voltes al circuit. * 1 i 2 al 20% * 3 i 4 al 40% * 5 al 50% * Part intermitja:
En esta part farem diversos ejercicis per fomentar la velocitat: * Fer 50 m a màxima potència. * Donar 10 voltes a la pista d’atletisme (4.000 m) en menys de 6:30 minuts.
* Repetir estos exercicis tantes vegades fins complir els 45 minuts de la sessió.

* Per a finalitzar:

Documentos relacionados