Mosquitos

1105 palabras 5 páginas
Per què em piquen a mi els mosquits?

1.- Al segon article enllaçat (notícia enllaçada aquí (2)), al tercer paràgraf escriuen: "La causa es humana –para variar-. Los transportes de mercancías y los viajes en avión facilitan el viaje de los insectos. El calentamiento les ayuda a establecerse.". Què volen dir amb "El calentamiento les ayuda a establecerse", a quin fenomen fan referència?
Fa referència al fenomen de l'escalfament global, això provoca que en zones on abans feia fred ara faci més calor, fent que els mosquits i les malalties sobrevisquin més i siguin més forts.
Anem concretant cada vegada més. Imagina que una espècie de mosquit considerat vector arribés a les nostres latituds. Llavors ens interessaria molt saber quins patrons
…ver más…
Segons la hipòtesi dels científics, com hauria de ser el fenotip del bessó 2 respecte al bessó 1? Justifica-ho.

El fenotip del bessó 2 respecte a l'bessó 1 podria ser diferent, en no ser idèntics, però també té possibilitats de compartir el gen que atrau els mosquits.
6.- Els responsables de l'experiment van fer un gràfic (clica aquí) per treure conclusions i poder confirmar la seva hipòtesi. En aquest gràfic van representar el nivell d'activitat dels mosquits sobre els dos individus de cadascuna de les parelles de bessons. Si agafem el punt de l'exemple el que tenim és que els mosquits del bessó 1 tenen aproximadament un nivell d'activitat del 68% respecte a l'individu i els del bessó 2 del 64%, d'aco rd?
a) Per tal de confirmar la hipòtesi genètica aquests dos percentatges haurien de ser molt semblants o diferents en el cas de bessons idèntics? Llavors, quina posició majoritària haurien de tenir els punts de color negre respecte a la recta de traç discontinu?

En el cas de bessons idèntics aquests dos percentatges haurien de ser molt semblants llavors els punts de color negre haurien d'estar més a prop de la traç discontinu.
b) I en el cas dels punts blancs (bessons no idèntics), quina posició haurien d'ocupar respecte la recta de traç discontinu i respecte als punts negres? Justifica-ho.
Els punts blancs deverian estar més allunyats, ja que això fa referència a diferent percentatge d'activitat.
c) Els

Documentos relacionados

 • Entrevista directa
  1014 palabras | 5 páginas
 • Malaria - monografía
  3459 palabras | 14 páginas
 • El dengue
  2600 palabras | 11 páginas
 • Plasmodium
  1406 palabras | 6 páginas
 • PLAN DE CHARLA CHIKUNGUNYA
  1386 palabras | 6 páginas
 • mata mosquito casero
  1093 palabras | 5 páginas
 • Protocolo de investigacion sobre dengue
  2547 palabras | 11 páginas
 • Cazadores de microbios
  3955 palabras | 16 páginas
 • Ciclo De Vida Del Paludismo
  1753 palabras | 8 páginas
 • Cazadores de Microbios (Resumen por capítulo)
  7177 palabras | 29 páginas