Neo-ffi

1625 palabras 7 páginas
1. PRESENTACIÓ DEL TEST
Neo Five Factor Inventory (NEO-FFI) és una versió reducida del NEO PI-R que permet obtener una mesura rápida i general dels cinc factors de la personalitat i normalement es utilitzada en contextos de selecció de personal. Les respsotes es divideixen de la mateixa forma que en el NEO PI-R, però els resultats no donen información específica sobre les facetes pròpies de cada factor. El NEO-FFI implementa un sistema que ha estat dissenyat per constatar un número més reduït de preguntes i per tant, de regles.
La administración del test puede realizarse tanto individual como colectivamente a adolescentes y/o a adultos.
2. ELS CINC FACTORS
Per tal d’interpretar el perfil del NEO-FFI, s’han d’analitzar en primer
…ver más…

Per tant, la mesura de la intel•ligència es considera un sisè factor, independent i aliè a l'estudi propi de la personalitat.

Les persones que puntuen baix en O, tendeixen a ser convencionals en el seu comportament i s’estimen més allò que és familiar, davant de les noves experiències. Malgrat ser més conservadors, no es consideren autoritaries. El fet de ser reservat no implica intolerància hostil ni agressió autoritària. Aquestes serien característiques probablement més pròpies dels que obtenen puntuacions baixes en Amabilitat.

Ara bé, les persones obertes són poc convencionals, donades a qüestionar l'autoritat i disposades a acceptar noves idees ètiques, socials i polítiques. Tot i aquestes tendències, no significa que manquin de principis. Una persona oberta pot aplicar el seu sistema de valors de manera igual o més segura que un tradicionalista. Com la majoria dels trets de la personalitat, l'Obertura pot ser heretada, i, l'accés a l'educació universitària ha estat estudiat com un dels factors ambientals més influents.

Segons alguns psicòlegs, l'obertura resulta una indicació de major salut o maduresa, però el valor de l'obertura o de la reserva, depèn de les exigències de la situació. Així doncs, l'estil intel•lectual d'una persona oberta pot resultar útil a per a un professor, però el d'una persona tancada sembla més adequat per un altre tipus d'ocupacions, com el treball

Documentos relacionados

 • Informe De La Personalidad. Test Neo-Ffi
  1758 palabras | 8 páginas
 • Caso 9live
  2243 palabras | 10 páginas
 • Concepto del hombre immanuel kant
  2434 palabras | 10 páginas
 • Me quiero suscribir
  123656 palabras | 495 páginas