Nocio Espais I Intercanvis

1008 palabras 5 páginas
Nicolas Vienne 27/04/2015
1er S-2
Síntesi de la noció: espais i intercanvis
Per fer aquesta síntesi, estudiarem tres textos d’autors diferents. El primer és “L’emigrant”, poema de Jacint Verdaguer escrit en 1894. El segon és el poema de Juan Oliver “Corrandes d’exili” escrit en 1939 sota el pseudònim de Pere Quart. L’últim és un poema de Josep Carner “Bèlgica” on tracta del país que l’acull: Bèlgica.
Tots tres textos, escrits en èpoques diferents tenen punts en comú. En efecte en els tres textos apareix el sentiment de tristesa per allunyar-se de Catalunya. Els tres escriptors han hagut de marxar de Catalunya per
…ver más…

En aquestes dues ultimes estrofes, es pot veure com contraposa, explícitament, la realitat de Catalunya sota la dictadura franquista, una Catalunya que per culpa de la guerra s’ha perdut el camí de la seva recuperació. Ell diu indirectament, voldria una Catalunya culta, sense repressió, amb justícia (“ on tothom s’entendrís de música i pintures”, “uns soldats no gaire de debò”). El poema “corrandes d’exili” és una mica diferent perquè ens parla de l’enyorança que senten els personatges alhora de haver d'emigrar cap a un altre país. L’autor en cap moment ens presenta cap personatge, sinó que es refereix a un grup de gent que empren l'aventura d’exiliar-se i amb aquesta gent es reflecteix a ell mateix i ens explica d’una manera indirecta com va ser el seu exili i els sentiments d’aquests. El narrador esta en tercera persona i és omniscient és a dir que ho sap tot, ja que deduïm que és la mateixa experiència de l’autor. L’espai concret on se situa és a Catalunya just a la frontera amb França i el temps el situem a la fi de la guerra civil espanyola.

Així doncs, podem concloure que l’idea d’espais i intercanvis apareix en els tres textos estudiats, amb nombroses similituds i diferencies. En efecte, en tots, els autors senten aquest sentiment i ho volen transmetre a través de la poesia. La poesia serveix com expressió dels sentiments dels autors. El sentiment d’enyorança és un sentiment que és molt difícil d’explicar com tots els

Documentos relacionados

  • La iglesia en el periodo colonial
    1806 palabras | 8 páginas