Nombre de los valores prioritarios

834 palabras 4 páginas
Introducció:
Charles Darwin va ser un pensador independent . Les seves idees sobre els orígens de la vida i la selecció natural, o la supervivència dels més dotats, han dut a terme una influència duradora en la ciència i el pensament moderns.
Darwin als 22 anys va anar a fer una expedició científica al voltant del món, va durar cinc anys i va recollir molta informació hidrogràfiques, geològiques i meteorològiques. Les seves observacions li van portar a desenvolupar la teoria de la selecció natural.
També va introduir el concepte que els organismes emparentats descendien d’uns avantpassats comuns i el concepte de que la Terra no era estàtica sinó que estava evolucionant.
La idea de la evolució orgànica no era nova. Havia estat
…ver más…

Era un bon col·legi de Shrewsbury, dirigit estrictament, a l’estil de l’època. A Charles no li agradava la història antiga, ni els clàssics. Ell volia ser a l’aire lliure, muntant a cavall, caçant, pescant, fent llargues passejades pel camp i col·leccionant objectes. S’escapava a casa sempre que podia. Li agradava fer experiment de química al cobert de “The Mount” amb el seu germà. Els companys del col·legi li deien “Gas”.
El pare volia que Charles continuï amb la tradició familiar i que acabessis sent metge igual que ell. Als disset anys va a la universitat d’Edimburg per estudiar medicina, no li van agradar les classes de medicina perquè operaven sense anestèsia, el preferia les ciències naturals: química, geologia, zoologia, botànica.
En la universitat va conèixer el professor Edmund Grant, un zoòleg, que el va ensenyar com dissecar criatures marines al microscopi. El seu professor d’història natural, Robert Jamenson, va fundar la Societat Pliniana on Charles va presentar la seva primera comunicació científica. John Edmonstone un esclau de color el va ensenyar com dissecar ocells, i amb ajuda de William MacGillivray es va interessar en la zoologia. Charles no volia ser metge i se’n va d’Edimburg al cap de dos anys d’ingressar.
El Dr. Darwin desesperat decideix que Charles serà un clergue a en una agradable parròquia camperola. L’envia al Christ’s College de la Universitat de Cambridge. Allí va troba classes que li

Documentos relacionados

 • Nombre de los valores prioritarios
  819 palabras | 4 páginas
 • INDICADORES EPIDEMILOGICOS DE LA OCLUSION
  1219 palabras | 5 páginas
 • Proceso de elaboración de la coca cola
  905 palabras | 4 páginas
 • Guia De Diagnostico Situacional
  1760 palabras | 8 páginas
 • Guia De Diagnostico Situacional
  1754 palabras | 8 páginas
 • Manual de apoyo para e l diagnos t ico de sal ud de l
  3433 palabras | 14 páginas
 • Caso Burke
  1924 palabras | 8 páginas
 • 229664110 Manual Polyboard FINAL Pdf
  15429 palabras | 62 páginas
 • manual de polyboard
  15432 palabras | 62 páginas
 • Ecoturismo
  2749 palabras | 11 páginas