Numeros ordinales en idioma maya poqomchi'

2297 palabras 10 páginas
1 / 7 Escritura de Números Ordinales en Poqomchi’-

TUSB’AL | TUSAJL | B’IHAJL | 1º. | Peet | Primero | 2º. | Rukab’ | Segundo | 3º. | Roox | Tercero | 4º. | Rukaaj | Cuarto | 5º. | Roo’ | Quinto | 6º. | Ruwaaq | Sexto | 7º. | Ruwuuq | Séptimo | 8º. | Ruwaxaaq | Octavo | 9º. | Rub’eleej | Noveno | 10º. | Rulaaj | Décimo | 11º. | Rujunlaaj | Undécimo | 12º. | Rukab’laaj | Duodécimo | 13º. | Rooxlaaj | Décimo tercero | 14º. | Rukajlaaj | Décimo cuarto | 15º. | Ruho’laaj | Décimo quinto | 16º. | Ruwaqlaaj | Décimo sexto | 17º. | Ruwuqlaaj | Décimo séptimo | 18º. | Ruwahxaqlaaj | Décimo octavo | 19º. | Rub’elejlaaj | Décimo noveno | 20º. | Rujunk’ahl | Vigésimo |
…ver más…

| Rukaaj ro’k’ahl | Octogésimo cuarto | 85º. | Roo’ ro’k’ahl | Octogésimo quinto | 86º. | Ruwaaq ro’k’ahl | Octogésimo sexto | 87º. | Ruwuuq ro’k’ahl | Octogésimo séptimo | 88º. | Ruwahxaaq ro’k’ahl | Octogésimo octavo | 89º. | Rub’eleej ro’k’ahl | Octogésimo noveno | 90º. | Rulaaj ro’k’ahl | Nonagésimo | 91º. | Rujunlaaj ro’k’ahl | Nonagésimo primero | 92º. | Rukab’laaj ro’k’ahl | Nonagésimo segundo | 93º. | Rooxlaaj ro’k’ahl | Nonagésimo tercero | 94º. | Rukajlaaj ro’k’ahl | Nonagésimo cuarto | 95º. | Ruho’laaj ro’k’ahl | Nonagésimo quinto | 96º. | Ruwaqlaaj ro’k’ahl | Nonagésimo sexto | 97º. | Ruwuqlaaj ro’k’ahl | Nonagésimo séptimo | 98º. | Ruwahxaqlaaj ro’k’ahl | Nonagésimo octavo | 99º. | Rub’elejlaaj ro’k’ahl | Nonagésimo noveno | 100º. | Ro’k’ahl | Centésimo |

TUSB’AL | TUSAJL | B’IHAJL | 101º. | Peet ruwaqk’ahl | Centésimo primero | 102º. | Rukab’ ruwaqk’ahl | Centésimo segundo | 103º. | Roox ruwaqk’ahl | Centésimo tercero | 104º. | Rukaaj ruwaqk’ahl | Centésimo cuarto | 105º. | Roo’ ruwaqk’ahl | Centésimo quinto | 106º. | Ruwaaq ruwaqk’ahl | Centésimo sexto | 107º. | Ruwuuq ruwaqk’ahl | Centésimo séptimo | 108º. | Ruwahxaaq ruwaqk’ahl | Centésimo octavo | 109º. | Rub’eleej ruwaqk’ahl | Centésimo noveno | 110º. | Rulaaj ruwaqk’ahl | Centésimo décimo | 111º. | Rujunlaaj ruwaqk’ahl | Centésimo décimo primero | 112º. | Rukab’laaj ruwaqk’ahl |

Documentos relacionados