PAAU 2002 Galicia

3201 palabras 13 páginas
09

COMPOSICIÓN DE TEXTO (tema de tipo histórico)
OPCIÓN 1
Os documentos seguintes, ós que debes referirte na túa exposición, tratan sobre a Guerra Civil. Iniciada coa sublevación de xullo de 1936, o conflicto será presentado en térmos ideolóxicos como unha loita antifascista (Doc. 1) ou anticomunista (Docs. 2 e 7), segundo o bando de que se trate. A impotencia do Comité de Non Intervención fixo que a participación estranxeira (Doc. 2) fose esencial no desenvolvemento do conflicto. A evolución política das dúas zonas foi distinta: mentres as disensións e a división foron permanentes entre as forzas republicanas (Docs. 3, 4 e 5), na España “nacional” instaurouse un réxime de partido único (Doc. 6), concentrándose os poderes na
…ver más…
5), recurso frecuentemente utilizado para promover cambios de goberno. Lembra que non se trata de elaborar un tema á marxe das fontes propostas, polo que debes referirte a elas na túa redacción.

Doc. 1.-María Teresa de Braganza y Borbón, muller do infante Don Carlos, expón así algunhas das ideas do carlismo:
“Relixión, Patria e Rei (...). Rei, digo por último, pero rei pola gracia de Deus e non pola gracia da soberanía nacional (...). Segundo o liberalismo, da soberanía nacional emana todo o poder e os poderes que existen, negando deste xeito todo poder de orixe divina. Agora ben, isto está condenado pola Igrexa católica e con razón; pois a Escritura sagrada di expresamente: todo poder ven de Deus (...). O liberalismo é puro absolutismo, porque se atribúe a si un poder que non lle ven de Deus, de quen prescinde, nin do pobo soberano, porque a este non se lle concede senón o van e ridículo dereito de depositar un billete nunha urna electoral”. Doc. 2.-Preámbulo da Constitución de 1837:
“Sendo a vontade da Nación revisar, en uso da súa soberanía, a Constitución política promulgada en
Cádiz a dezanove de marzo de mil oitocentos doce, as Cortes xerais, congregadas a este fin, decretan e sancionan a seguinte Constitución”.
Doc. 3.-Preámbulo da Constitución de 1845:
“Dona Isabel II, pola gracia de Deus e da Constitución da Monarquía Española, Raíña das Españas, a tódolos que a presente viren e

Documentos relacionados

 • Guerras 1989 - 2002
  2015 palabras | 9 páginas
 • Cuestiones sobre Ley 16/2002
  2065 palabras | 9 páginas
 • Nueva Galicia
  1944 palabras | 8 páginas
 • Southwest Airlines 2002
  1782 palabras | 8 páginas
 • Nueva Galicia
  1004 palabras | 4 páginas
 • 2002 Sarbane Oxley
  1601 palabras | 7 páginas
 • Agricultura en la nueva galicia
  1138 palabras | 5 páginas
 • La nueva galicia
  2514 palabras | 11 páginas
 • Nueva galicia
  794 palabras | 4 páginas
 • Nueva Galicia
  977 palabras | 4 páginas